Stroop Testler

Stroop testler, nöropsikolojik testler başlığı altında yer alır. Beynin, dikkati yönlendirme, kavramsal esneklik ve zihnin işlem hızı becerilerini ölçen testlerdir.

fMRI gibi beyin görüntüleme çalışmalarında da kullanılan Stroop testler, kişinin planlama, karar verme vb. performansları sırasında beynin hangi bölümünün çalıştığını incelemede yardımcı olmuştur. Bu şekilde, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda tanı konulması ve nitelendirilmesi için beynin hangi bölümünün zarar görmüş olduğu saptanabilir. Ancak tanı koymada tek başına yeterli değildir. Bir grup farklı nöropsikolojik testle bir arada uygulanılır ve tanı koymak için tüm testlerin aynı bozukluğu işaret ediyor olması gerekir.

Stroop testler, “Stroop Etki Teorisi” üzerine yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Stroop etki teorisini kısaca açıklamak gerekirse, otomatik tepkilerin düşünme gerektiren tepkilerden daha hızlı ortaya çıktığından bahsetmektedir. Buna göre bir renk ismi farklı bir mürekkeple yazılıp, mürekkebin rengi sorulduğunda, kişinin cevap vermesi gecikir veya yanlış cevap verir. Çünkü otomatik olarak okumak, rengi tanımlamaktan daha hızlıdır.

İlerleyen denemelerde kelimenin mürekkebi ve kelime aynı rengi ifade ediyor olsa bile kişi otomatik ve hızlı bir cevap veremez; çünkü otomatik tepki verme ketlenmiştir. Kişinin verdiği cevabın doğruluğu ve süresine göre dikkati yönlendirme, kavramsal esneklik ve zihnin işlem hızı rapor edilir.

Stroop (1935) yaptığı çalışmaların sonucunu şu şekilde açıklamıştır: Otomatik cevap verilen bir görev kafa karıştan bir şekilde sunulduğunda beynin farklı bir bölümü çalışmaya başlar; Anterior Singulat Korteks. Bu bölüm, beynin ön bölümünde, serebral korteksin içinde bulunur. İstemli davranışların kontrolünden sorumludur. Dürtüsel davranışlar sırasında düşük performans gösterirken, düşünceye dayalı davranışlarda yüksek performans gösterir. Bu bölümün zarar görmesi ile davranışları planlama ve izlemede problemler görüldüğü gibi, dürtüsel davranışların da arttığı görülür; örneğin, sabırsızlık, düşüncesiz harekete geçme, yadırganan davranışlar.

Farklı tip Stroop testler vardır. En sık kullanılan tipi Renk/Kelime Testi iken; çocuklar için, hayvanların tanımlandığı bir versiyonu vardır.