Yürüyüş ve bilişsel işlevler

Yürüyüş ve bilişsel işlevler

Yürümenin bir görevle birleştiğinde hem yürümenin hem de yapılan görevin performansında azalma olacağı görüşü oldukça yaygındır. Rochester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yaptığı son çalışmada, bu durumun her zaman böyle olmadığını buldu.

Çalışmaya, yaşları 18-30 arasında değişen 26 sağlıklı bireyler dahil edildi. Katılımcılara hem otururken hem de yürüme bandında yürürken resim serileri gösterildi ve resimler her değiştiğinde bir düğmeye basmaları, değişmediğinde ise düğmeye basmamaları istendi. Bu sırada katılımcıların beyin aktiviteleri EEG ile ölçüldü.

Araştırma sonuçları

Katılımcıların otururken gösterdikleri performans her katılımcı için “taban performans” olarak belirlendi. Araştırmacılar, aynı göreve yürüyüş eklendiğinde, bazı katılımcıların, beklendiği gibi yürüyüş sırasında daha düşük performans gösterdiğini ancak bazılarınınsa performansının geliştiğini gözlemledi.

Elektroensefalogram (EEG) verileri performansı artan 14 katılımcının frontal beyin aktivitesinde, performans artışı görülmeyen 12 katılımcının beyinlerinde olmayan bir değişiklik fark etti. Bu değişiklik daha yüksek beyin esnekliği veya etkinliği ile ilgili olabileceği kaydedildi.

Sonuçlar hakkında çalışmanın baş yazarı Dr. Patelaki “Test yapmadan önce kimin hangi kategoriye gireceğini kestirmemizin bir yolu yoktu, başlangıçta herkesin benzer cevaplar vereceğini düşünmüştük. Şaşırtıcı şekilde bazı kişiler için iki işi aynı anda yapmak ayrı ayrı yapmaktan daha kolaydı. Bu ilginç ve beklenmedikti çünkü bu alanda yapılan çoğu çalışma eşzamanlı yapılan iş sayısı arttıkça performansımızın düştüğünü gösterir.” dedi.

Çıplak gözle bakıldığında katılımcılar arasında hiç fark yoktu. Beyin aktivitelerini ve davranışlarını analiz ettiğimizde iki görevi aynı anda yapmayı beceren kişilerle diğerleri arasındaki şaşırtıcı nörolojik farkı gördük. Bu bulguların, beyin esnekliğinin azaldığını bildiğimiz topluluklara uzanması ve uyarlanması mümkün.”

Çalışmanın diğer bir yazarı Dr. Freedman: “Beyin aktivitesi ve hareketi aynı anda ölçen yöntemleri kullanarak sağlıklı yaşlıların beyinlerine de bakmamız anlamlı olabilir.” ifadelerinde bulundu.

Bu çalışmanın yaşlılara uzanması bilim insanlarının daha az bilişsel zayıflama yaşayan kişiler için olası bir işaret belirlemesini sağlayabilir. Bulunabilecek işaret, nörodejeneratif hastalıklarda neyin ters gidiyor olabileceğinin anlaşılmasında kullanışlı olabilir.

KAYNAK:
– Walking Gives the Brain a ‘Step-Up’ in Function for Some, Neuroscience News. Published 2022.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler