Egzersiz, yaşlanma ve hafıza

Egzersiz, yaşlanma ve hafıza

Egzersizin bizim için iyi olduğunu bilsek de sorulacak bazı sorular vardır: Ne kadar egzersiz, en çok kim için faydalı, hayatımızın hangi döneminde yapmalıyız?

Pittsburgh Üniversitesi’nden psikologların yürüttüğü derleme çalışmasına göre yaşlı erişkinler düzenli egzersiz yapmayı sürdürerek belirli bir hafıza türündeki zayıflamayı önleyebiliyor.

Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Aghjayan: “Herkes minimum faydayı görmek için yapması gereken egzersiz miktarını merak eder. Bizim çalışmamıza göre epizodik hafızanıza olan faydalarını görmek için en az dört ay boyunca haftada üç kez egzersiz yapmayı sürdürmelisiniz.”

Epizodik hafıza geçmişte başınıza gelenlerle ilgilidir ve yaşla en önce zayıflayan hafıza türlerinden biridir. Bu hafızayı kullandırtmak için Dr. Aghjayan kişilere şunu sormaktadır: “Genellikle ilk araba kullanma deneyimini sormayı severim. Bu sayede nerede olduğunuzu, kaç yaşında olduğunuzu, yan koltukta kimin oturduğunu ve o heyecan duygusunu hatırlarsınız. ”

Alandaki diğer çalışmalar; kalp atımını artıran egzersizler beyin sağlığına olumlu etkiler vaat ediyor, fareler üzerindeki çalışmalarda egzersizin hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor, ancak insan üzerindeki çalışmaların sonuçları daha karmaşık.

Araştırma ekibi konuyla ilgili 1.279 çalışmayı eleyerek 36 çalışmaya indirdikten sonra farklı çalışmaların doğrudan karşılaştırabileceği bir tablo oluşturdu. Sonuçta, 36 çalışmadan yaşlı erişkinlerde egzersizin hafızaya kesinlikle faydalı olduğunu gösterdiler.

Daha önceki analizler egzersiz ve hafıza arasındaki bağlantıyı net olarak gösteremese de Aghjayan ve ekibi olası bir bağlantıyı keşfedebilmek için işi birkaç adım öteye götürdüler. Aramalarını belirli gruplara, yaş kategorilerine ve spesifik bir deney tasarımına göre ayırdılar. Bir başka önemli nokta egzersizden fayda gördüğü bilinen bir beyin bölgesi ile ilişkili olan epizodik hafızaya odaklanmaktı.

Dr. Aghjayan: “Bütün bu verileri birleştirdiğimizde 3.000’den fazla katılımcıyı inceleme şansı buluyoruz. Her bir kişisel çalışma bilime anlamı şekilde katkı yaptığından çok önemli. ” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan kişisel çalışmalar var olan motifleri gösterebilecek kadar büyük deneyleri içeremeyebilir. Motifleri keşfedebilmek için çalışmaların neredeyse tümüne bakmak gerekir.

Ekip bu kadar çok katılımcı sayesinde egzersiz ve epizodik hafıza arasındaki bağlantıyı gösterebildiği gibi, faydaların kim için ve nasıl olduğu gibi spesifik sorulara da yanıt arayabiliyor.

Dr. Aghjayan, “55-68 yaş arasındaki katılımcıların 69-85 yaş arasındakilere göre daha fazla fayda gördüğünü ve bu yüzden erken müdahalenin önemli olduğunu gördük.” diyor. Ayrıca henüz hiçbir bilişsel zayıflama yaşamamış ve egzersize haftada birkaç kez düzenli devam eden kişilerde görülen etkinin daha büyük olduğunu ekliyor.

Son olarak yapılan çalışma hakkında “Hala yanıtlanması gereken sorular olsa da çalışmanın halk sağlığına katkısı çok açık: Egzersiz yaşlı erişkinler için bilişsel zayıflamalarını savuşturabilecekleri ve hem kendileri hem bakıverenleri hem de sağlık sistemi için fayda sağlayabilecekleri ulaşılabilir bir yöntem.” diyor Dr. Aghjayan.

KAYNAK:
– Exercise Can Help Older Adults Retain Their Memories, Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler