Wernicke Afazisi

Wernicke alanında bir lezyon olduğu zaman, görme ve işitme kortekslerine gelen imaj ve kelimeler bu bölgeyi uyaramaz, dolayısıyla da dil sistemini harekete geçiremez. Hasta bu bilgiyi dil bağlamında işleyemez, bu sebeple duyduğu konuşmayı anlayamaz, gördüğü yazıyı okuyamaz.

Wernicke afazisi hastaları durumlarının farkında değillerdir. Konuşmaları akıcıdır. Aralıksız konuşurlar. Dakikada söyledikleri kelime sayısı normal hatta normalden fazladır. Hastalar konuşma bozuklukları olduğunu fark edemezler. Genellikle hasta söylemek istediği şeyi ifade ettiğini sanır ve anlaşılmayınca kızabilir. Ağızlarından çıkan anlaşılmaz.

2 değişik parafazi yaparlar:

Verbal parafazi; bir kelime yerine başka kelime kullanırlar. Örnek olarak hasta “Buraya gel” demek isteyerek “sevdim seni” diyebilir.

Verbal parafazilerle konuşmaya çalışan bir hastaya ait konuşma örnekleri:

– “Adınız nedir?”

Cevap: “Anlıyorum, güzel şeyler ama alamıyorum. Kabul ediyorum ama alamıyorum”

– “Nasılsınız?”

Cevap: “Bir türlü alamıyorum, bunları beklemiş şey olduğum”

Hasta, kendisine anahtar gösterip ne olduğu sorulduğunda; anahtarı tanıyıp, eliyle kilitte döndürme ve kapıyı açma hareketi yapmasına “anahtar” demek yerine “Bu, aldattığımız şey, kadınlar bunları bekliyor” demiştir. Aynı hastaya, Wernicke afazisi değerlendirmesinde kullanılan Kurabiye kartı gösterilir. Bu kartta bir anne bulaşık yıkar, musluktan sular yere taşmaktadır; kadının arkasında bir kız, bir oğlan çocuk, kavanozdan kurabiye aşırırlar, oğlanın çıktığı tabure devrilmektedir. Hastaya kartta gördüklerini anlatması istendiğinde, hastanın cevabı “Kız var, burada bir kadın olarak; yani bir kız bunları şey etmedi, erkekten bunlar” olmuştur.

Neolojistik parafazi; olmadık heceleri yan yana getirdikleri yeni bir dille konuşurlar. Müthiş inişli çıkışlı konuşurlar. Konuşmada perseverasyonlar da yapabilirler. “Bu evde çocuğun yeri girildi. Bu çocuğun bu kareli uçağı, içine girdi. Kadın, açılan küçük yerin aldılar, düşerken çocuk ile girdiler. Çocuğun havere yere düşürüldü. Düşürülen havale keler düşürüldü. Uçlu ile düşürüldü. Kızın için yeri düşürüldü. Tenkere” gibi.

Neolojistik wernicke afazisini değerlendirmek için kullanılan parafazilerle konuşan iki hastadan örnek:

Kendisine Kurabiye kartı gösterilerek gördüklerini anlatması istenen hasta; “Bu iki kabuk içi. Bu felg için. Bu gıbıldan. Öte yandan ise buradan sılış vaziyeti, ensesine cıbula” demiştir. Bu hastaya bir kalem gösterip adı sorulunca “Hambe”, masayı gösterince “Faze” cevabını vermiştir. Gene aynı resimli kart için ikinci hasta da şöyle demiştir: “Sandıl, camadan çigen, ağaçlar. Kadın elbise sıkılıyor. Elbiseyi sibliyor”.

Wernicke afazisi hastalarının anlaması bozuktur. Hem kendi söylediğini hem de kendilerine söyleneni anlamazlar. Fakat mimik ve jestlerden anlarlar. Kendilerine söyleneni anlamadıkları için, tekrar edemezler. Gördüklerini adlandırmaları ileri düzeyde, okuma ve yazmaları ise normal düzeyde bozuktur. Broca afazsi hastaları gibi, matematiksel işlem de yapamazlar.