Düzenli Kafein Tüketiminin Beyin Yapısına Etkisi

Düzenli Kafein Tüketiminin Beyin Yapısına Etkisi

Kafein, yüksek uyku ihtiyacı ile baş etmek için günlük olarak en çok tüketilen psikoaktif maddedir. Basel Üniversitesi’nden araştırmacılar, düzenli kafein alımının beynin gri maddesini geçici olarak değiştirebileceğini bir çalışmada gösterdiler.

Ancak uyku-uyanıklık döngüsüne müdahale nöral homeostazı bozabilir ve yetersiz uyku kişinin gri maddesinde değişikliklere neden olabilir. Önceki çalışmaların da gösterdiği gibi, uyku yoksunluğu beynin gri maddesini etkileyebilir.

Kafein tüketimi yetersiz uyku nedeniyle beyin yapısını etkileyebilir mi?

Basel Üniversitesi’nden Dr. Carolin Reichert ve Profesör Christian Cajochen ve UPK (Basel Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi) liderliğindeki bir araştırma ekibi bu soruyu bir çalışmada yanıtlamaya çalıştı.

Her gün düzenli olarak kahve içen yirmi sağlıklı katılımcı çift kör, randomize çalışmaya dahil edildi. Çalışmada on günlük kafein alımının etkisini fMRI ile gri madde hacimleri ve serebral kan akışı üzerinde incelendi. Katılımcılara on günlük periyotta kafein tabletleri verildi ve bu süre zarfında başka bir kafein içeren madde tüketmemeleri istendi. Bir gruba kafeinli tabletler verilirken; diğer gruba aktif içerik içermeyen tabletler (plasebo) verildi.

Araştırmacılar on günlük sürenin sonunda her iki grupta, beyin taramaları aracılığıyla gri madde hacmini incelediler. Ayrıca beynin elektriksel aktivitesini (EEG) kaydederek katılımcıların uyku laboratuvarında uyku kalitesini araştırdılar.

Sonuç olarak veri karşılaştırması, katılımcıların kafein veya plasebo alan her iki grup için uyku derinliği arasında bir farklılık olmadığını ortaya koydu. Yani çalışmanın bir parçası olarak tüketilen kafein yetersiz uykuya neden olmadı. Ancak katılımcıların kafein veya plasebo almış olmasına bağlı olarak gri madde hacimlerinde önemli bir fark gördüler.

On günlük süre sonunda placebo grubunda (kafein almayan) gri madde hacmi kafein alan gruba göre daha fazlaydı. Farklılık, belleğin sağlamlaştırılmasında etkili olan hipokampüs dahil olmak üzere sağ medial temporal lobda özellikle çarpıcıydı.

Sık kafein tüketimi, hipokampüs dahil olmak üzere sağ medial temporal lob bölgelerinde gri madde hacmini azaltmıştır. Ancak kafein, gri madde hacmini düşürüyor gibi görünse de, sadece on günlük kahve yoksunluğunun ardından deneklerde önemli ölçüde yenilenmiştir.

KAYNAK:
– Lin, Y. S., Weibel, J., Landolt, H. P., Santini, F., Meyer, M., Brunmair, J., … & Reichert, C. (2021). Daily Caffeine Intake Induces Concentration-Dependent Medial Temporal Plasticity in Humans: A Multimodal Double-Blind Randomized Controlled Trial. Cerebral Cortex.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler