Sosyal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Çeşitli sosyal durumlarla karşılaşıldığında ortaya çıkan şiddetli kaygılılık olarak tarif edilen sosyal fobi yaygın bir psikiyatrik tablodur.

Sosyal Fobi

Sosyal fobisi olan kişiler genellikle başkalarınca çekingen, utangaç olarak tanımlanırlar.

Sosyal fobisi olan kişiler başkalarının dikkatinin kendisi üzerinde toplanacağını düşündükleri durum ve mekanlardan uzak kalmaya çalışırlar (örneğin topluluk karşısında konuşma, tanımadığı kişilerle yemek yeme, amirleriyle konuşma, düşüncesini doğrudan ifade etme), mecburen bu durumlarla karşılaştıklarında ise hatalı davranarak utanacağı ve rezil olacağı korkusu ile aşırı heyecanlanırlar, inhibe, kaçıngan davranırlar; terleme, çarpıntı, seste ve vücutta titreme, nefeste daralma, idrar yapma isteği gibi bazı bedensel şikayetler hissederler.

Sosyal fobi kimlerde görülür?

Sosyal Kaygı Bozukluğu erkeklerde daha sık görülür. Sosyal Kaygı Bozukluğu, kişinin mesleki hayatında, okulunda, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde başarısız olmasına yol açabileceği gibi kişide depresyona ve alkol kötüye kullanımına neden olabilir. Bu nedenlerle sosyal fobi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Sosyal fobi tedavisi

Sosyal fobide tedavi ilaçlar ve davranışçı ödevlere ağırlık veren terapi yöntemleriyle yapılır.

Sosyal fobinin yani Sosyal Kaygı Bozukluğu hastalığının tedavisinde başarı oranları yüksektir.