H7 Bobinli Derin Tekrarlayan TMS’nin Komorbid MDB ve OKB Tedavisinde Etkinliği

H7 Bobinli Derin Tekrarlayan TMS’nin Komorbid MDB ve OKB Tedavisinde Etkinliği

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfusun %2-3’ünü etkileyen nöropsikiyatrik bir hastalıktır. OKB hastaları sıklıkla ek psikiyatrik hastalıklara (komorbid) sahiptir. En yaygın komorbid tanı majör depresif bozukluktur (MDB).

2018 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), H7 bobini ile (dorsomedial prefrontal ve anterior singulat korteksler (DMPFC-ACC) bölgelerine) uygulanan yüksek frekanslı derin tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyonun (dTMS)  dirençli OKB tedavisinde etkinliğini onayladı.

Komorbid MDB olan OKB hastalarının sırasıyla H1 (depresyon tedavi için kullanılan H1 bobin) ve H7 olmak üzere iki farklı dTMS tedavisine ihtiyaç duyup duymayacağı veya yalnızca H7 ile OKB hastalarının MDB’lerinin de tedavi edilip edilemeyeceği merak konusuydu.

Yapılan güncel çalışmada OKB ve en az orta düzeyde MDB tanısı almış hastalara tedavi öncesi ve sonrası OKB şiddetini ölçmek için Yale Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (YBOCS), depresyon şiddetini ölçmek için Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDRS)  uygulanmış ve FDA onaylı dTMS protokolü ile tedavi yapılmıştır.

Başlangıçta en az orta derecede MDB’si olan toplam 59 OKB hastası H7 dTMS ile tedavi edilmiştir. 5 dTMS seansından sonra ve daha sonraki rastgele bir zamanda yapılan ölçümlerde hem YBOCS hem de MDB skorlarında önemli bir düşüş görüldü. 30 seanstan sonra, YBOCS skoru ortalama% 30 ve MDB skorları% 38 azaldı, her iki bozuklukta da tedaviden fayda görüldü.

40 seansa kadar uzayan daha fazla dTMS seansında sürekli bir iyileşme hali görüldü. YBOCS ve MDB skorlarındaki değişim arasında oldukça anlamlı bir korelasyon bulundu.

H7 bobini ile OKB – dTMS tedavisinin ardından MDB’da gösterilen iyileşmenin altında yatan mekanizmayı daha da açıklamaktadır. MDB’deki iyileşmenin OKB semptomlarını hafifletmenin dolaylı bir sonucu olduğu tartışılabilirken, daha ikna edici bir hipotez; DMPFC-ACC üzerindeki stimülasyonun OKB’den bağımsız olarak MDB semptomlarını doğrudan iyileştirmesidir. Son yıllarda, DMPFC ve ACC’nin daha derin sarmallarla yüksek frekanslı stimülasyonunun MDB tedavisi için yeterli olduğunu gösteren kanıtlar birikmiştir.

KAYNAK:
Tendler, A., Roth, Y., & Harmelech, T. (2021). Deep repetitive TMS with the H7 coil is sufficient to treat comorbid MDD and OCD. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation14(3), 658-661.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler