Empati ve Sempati

Empati yeteneği, ciddi sağlık göstergelerinden birisidir. Diğerlerinin o an ne hissettiği veya düşündüğünü, kendi duygu ve düşüncelerinden bağımsız olarak anlayabilme kapasitesidir.

Empati, gözleme dayalıdır; diğer kişinin içinde bulunduğu durumu veya duygusunu tahmin etmek veya anlamaktır. Empati, çoğunlukla “sempati” ile karıştırılmaktadır.

Empati, bir duyguyu diğer kişi “ile” birlikte yaşamak iken, sempati bir duyguyu diğer kişi “için” yaşamaktır. Birinde diğer kişinin duygusu tahmin edilirken, diğerinde aynen hissedilir.

Empatide, diğer kişiyi anlamak için durumunu onaylamak gerekmeden duygusu anlaşılabilir; yani herhangi bir yargılama içermez, bazen sadece dinlemek yeterlidir. Sempatide ise durum ne olursa olsun diğer kişi haklı, onaylı, doğru algılanır; yani bir yargılama mevcuttur, durumu ve duygusu üzerine yorum yapılır.

Sempatinin odağı, diğerinin “iyiliği”dir. Özellikle bakım verenlerde, sempati daha sık görülür.

Zaman zaman empati sempatiye dönüşebilir. Örneğin, diğer kişi bir tehdit altındaysa ve onu koruma/bakım verme isteği uyanırsa, empatiden sempatik bir yaklaşıma geçilebilir. Ancak literatür, profesyonel ve özel hayatta empatiyi kullanmanın, hem kişinin kendisi hem de karşısındaki için daha işlevsel olduğunu savunur.

Psikiyatrik hastalıklarda, empatinin bir kaç önemli işlevi vardır. Hasta kendini yalnız veya izole hissetmez, duygu ve düşüncelerinin kabul edilebilir olduğunu ve önemsendiğini fark eder. İyileşme sürecinde pasif olmaktan çıkar, aktif, kendini kontrol etmeye yönelik adımlar atar hale gelir ve bağımsız kararlar almaya başlar, kendine inancı artar.

Etrafından empati gören hastalarda iyileşme oranı görmeyenlere göre daha fazla bulunmuştur.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler