Dünya çapında postpartum depresyon riski

Dünya çapında postpartum depresyon riski

1.1 milyon annenin katıldığı bir çalışmaya göre, postpartum depresyonu dünya çapında en çok; ilk kez anne olanlarda, 25 yaşından küçük annelerde ve ikiz annelerinde görülüyor.

John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacıların bulgularına göre ise 40 yaşından büyük ve ikiz sahibi anneler en yüksek risk taşıyan grup.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Payne: “1 milyondan daha fazla yeni anneyle çalışılan bu çalışmanın büyüklüğü dolayısıyla bulgular son derece net ve belirleyici. Postpartum depresyon konulu çalışmaların çoğu küçük ve sınırlı. Bu çalışma dünya çapında alınmış bir örneklemle postpartum depresyon risk faktörlerini sorguluyor.”

Araştırmacıların söylediğine göre postpartum depresyon risk faktörlerini tanımlamak hem anneler hem çocuklar üzerindeki potansiyel etkileri düşünüldüğünde hayati önem taşıyor. Örneğin, araştırmacılar kadınların doğurgan dönemlerinde erkeklerin iki katı olasılıkla depresyona yakalandığının altını çiziyor. Kadınların doğum yaptıktan sonra da depresyona girme risklerinin artmış olduğu biliniyor.

Araştırmacılar postpartum depresyon geçiren annelerin çocuklarının majör depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklara yakalanmasının daha olası olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra gelişimsel anormallikler, düşük IQ skorları ve daha yavaş dil gelişimiyle de ilişkili olduğu biliniyor.

Araştırmacıların ifadelerine göre “Hastalık oluşmadan önlemlerin alınabilmesi için yüksek riskli hastaları belirlemek çok önemli.”

Çalışmada kadınların menstrual döngülerini takip eden bir uygulama üzerinden 1.1 milyonda fazla yeni doğum yapmış anneden alınan veriler postpartum depresyon risk faktörlerini daha iyi anlamak için analiz edildi.

18-24 yaş arasında %10 oranla depresyon semptomları en yüksekti. 35-39 yaş aralığına kadar yaş artışıyla ters orantılı şekilde azalma gösteren postpartum depresyon oranları, 40 yaşından sonra hafifçe artış göstermekte. Bütün yaş grupları arasında, daha önce çocuk sahibi olmuş annelerin postpartum depresyon riskleri ilk defa anne olanlara göre belirgin şekilde daha düşük.

%11’inde postpartum depresyon görülen ikiz annelerinde risk %8’inde görülen tekiz annelerine göre daha yüksek. Bu fark 40 yaşın üzerinde çok daha belirgin bir şekilde ifade ediliyor: 40 yaş üstü ikiz annelerinin %15’i depresif semptomlar bildirirken tekiz annelerinde bu oran %6,6. Araştırmacıların çıkardığı sonuca göre 40 yaş üstü ikiz anneleri postpartum depresyon açısından belirgin şekilde yüksek riskli grup olarak belirlendi.

Postpartum depresyon ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi için “Postpartum Depresyon (PPD) Nedir?” adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

KAYNAK:
– Moms at Highest Risk for Postpartum Depression Identified, Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler