Postpartum Depresyon (PPD) Nedir?

Postpartum Depresyon (PPD) Nedir?

Postpartum depresyon (PPD), doğum sonrasında yaygın olarak görülen, anksiyete belirtileri gösteren ve ebeveynlerde gözüken bir depresyon çeşididir.

Postpartum depresyon çeşidi yeni annelerin yaklaşık yüzde 10-15’inde görülmektedir. Postpartum depresyonun şiddeti kişiden kişiye değişmektedir. Bazı ebeveynlerde çok hafif geçerken bazılarında şiddetli ağlama krizleri, ağır depresyon, iştahsızlık gözlemlenebilir.

Postpartum Depresyonun Nedenleri

PPD tek bir nedene bağlı değildir. Biyolojik, psikolojik ve kültürel olmak üzere birçok nedenin kombinasyonu olarak ortaya çıkar. PPD’un en önemli nedenlerinden biri, hamilelik boyunca, doğum sırasında ve doğum sonrasında kadınların hormon seviyelerindeki ciddi dalgalanmalardır. Birçok hormonu düzenleyen ve üreten tiroit hormonundaki değişiklikler nedeniyle yeni anne kendini tükenmiş ve yetersiz hissedebilir.

Araştırmalara göre ani hormon seviyelerinin değişimi ile PPD arasında pozitif bir ilişki vardır. Planlanmamış gebelik deneyimi, yoğun sorumluluk duygusu, kronik uyku bozukluğu, çevresel stres, partner desteğinden yoksunluk gibi birçok etken annenin doğum sonrasında depresyona girmesine neden olabilecek diğer faktörlerdir.

Postpartum Depresyonun Belirtileri

Semptomları açısından birbiriyle benzer özellikler gösterseler de PPD ile lohusa hüznü birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Lohusa hüznü doğumdan sonraki ilk 24-72 saat arasında görülmeye başlayıp 1 aya kadar sürebilir, PPD ise en az iki hafta sürer ve bir yıla kadar uzayabilir.

Postpartum Depresyon Erkeklerde de Görülebiliyor

PPD sadece yeni doğum yapmış annelerde değil, babalarda da gözükmektedir. JAMA dergisine göre yeni baba olmuş erkeklerin yüzde 7 ila 10’u PPD yaşamaktadır. Genellikle finansal sıkıntı çeken, eşiyle ilişkileri iyi olmayan ve depresyon hikayesi olan genç yaştaki babalar PPD’dan daha fazla etkilenmektedir.

Postpartum Depresyon Tedavisi Nedir?

Diğer depresyon çeşitlerinde olduğu gibi PPD da tedavi edilebilir. En yaygın tedavi yöntemleri psikoterapi, antidepresan (genellikle SSRI grubu ilaçlar) veya psikoterapi ile antidepresan kombinasyonudur. PPD tedavisinde ağırlıklı olarak davranışçı terapi kullanılır. Psikoterapi, danışana iç görü kazandırır, semptomlarının oluşmasını sağlayan tetikleyicileri fark etmesini sağlar ve bu tetikleyicilerle nasıl başa çıkması gerektiğini öğretir.

KAYNAK:
https://www.psychologytoday.com/intl/conditions/postpartum-disorder
https://www.psychologytoday.com/us/basics/postpartum
https://postpartumstress.com/wp-content/uploads/2012/02/Patient-Info-Sheet-070115-1.pdf

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler