Bilişsel Davranışçı Terapi Öncesi ve Sonrası Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Orbito-Frontal Korteks ve Talamus Hacimleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Öncesi ve Sonrası Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Orbito-Frontal Korteks Ve Talamus Hacimleri

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan hastalarda psikofarmakolojik ve bilişsel davranışçı terapi (BDT)  dahil olmak üzere çeşitli tedavi yöntemlerinin beyin hacimleri ve nörokimyasallar üzerindeki etkisi yeterince araştırma bulunmamaktadır. Yapılan bir çalışmada OKB olan hastalarda BDT’nin anormal görünen orbito-frontal korteks ve talamus bölgelerinin hacimleri üzerindeki etkisine bakılmıştır.

OKB olan hasta ve aynı sayıda sağlıklı kişiler çalışmaya dahil edilmiş: BDT öncesi hasta ve sağlıklı kişilerin, orbito-frontal korteks (OFK) ve talamusun hacimleri manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Daha sonra bu bölgelerin hacimleri BDT tedavisinden sonra ölçülmüştür. Ayrıca hastalara Y-BOCS (Yale brown obsesyon kompulsiyon ölçeği)  BDT öncesi ve sonrası uygulanmıştır.

Orbitofrontal korteks (OFK), talamus, kaudat çekirdeği ve anterior singulat korteks hacimleri değerlendirilmiştir: OKB hastalarının, sağlıklı kişilere kıyasla anlamlı derecede daha küçük sağ-sol OFK ve daha büyük sağ-sol talamus hacimleri olduğu saptanmıştır. Hastaların BDT öncesi ve sonrası MR verileri karşılaştırıldığında talamus hacimlerinin her iki taraf için de dönem boyunca önemli ölçüde azaldığını ve orbito-frontal korteks hacimlerinin sadece sol taraf için uygulama süresi boyunca anlamlı şekilde arttığını saptanmıştır. Ayrıca OKB hastalarının BDT sonrası, Y-BOCS skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, düzenli BDT tedavisinin OKB hastalarında obsesif kompulsif semptomları azaltmada önemli bir etkinlik gösterdiği fikrini desteklemektedir.

Özet olarak, BDT’nin OKB’un nöroanatomisinde rol oynayan önemli beyin bölgelerini etkileyebileceği görülmüştür.

KAYNAK:
Atmaca, M., Yildirim, H., Yilmaz, S., Caglar, N., Mermi, O., Korkmaz, S., … Turkcapar, H. (2016). Orbito-frontal cortex and thalamus volumes in the patients with obsessive-compulsive disorder before and after cognitive behavioral therapy. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 53(4), 243–255.