COVID-19 Sırasında Obsesif-Kompulsif Bozukluk

COVID-19 Sırasında Obsesif-Kompulsif Bozukluk

COVID-19 salgını, enfeksiyonu önlemek için tüm dünyada tedbirler alınmasına neden oldu. Henüz yeterli çalışmalar olmasa da ruh sağlığı çalışanları bu önlemlerin obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan kişileri (özellikle temizlik kompulsiyonu olanları) olumsuz etkilediğini varsayıyor.

COVID-19 salgınının patlak vermesiyle dünya nüfusunun büyük bir yüzdesi, enfeksiyon riski, sosyal izolasyon ve ekonomik güvensizlik gibi çok sayıda yüke maruz kaldı.

OKB ve temizlik kompulsiyonu üzerine etkisi

Hastaların genellikle anlamsız veya abartılı ritüelleştirilmiş yıkama davranışları, pandemi ile beraber resmi web sitelerinde de savunuldu ve hastaların kirlenme korkuları gerçek ve sağlam temellere dayanmış oldu. Dahası, genel popülasyondaki panik alışverişi nedeniyle (örneğin, sabun, dezenfektan stoklama), yıkama kompulsiyonu olan birçok hasta, ihtiyaç duydukları temizlik ürünlerinin eksikliği konusunda endişe yaşadı.

Pandemi öncesinde de OKB olan kişilerin semptomlarının şiddetindeki değişiklik, değişikliğin olası nedenlerini (ekonomik faktörler, azalan hareketlilik, kişiler arası çatışmalar, temizlik ürünlerinin azalması vb.) COVID-19’a ilişkin inançları çevrimiçi bir ankette değerlendirilmiştir.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların %72’si OKB semptomlarında artış bildirmiştir. Bu artış özellikle yıkama kompulsiyonu olanlarda, yıkama kompulsiyonu olmayanlara göre daha güçlüydü. Ayrıca kaçınma davranışları daha fazlaydı ancak obsesyonlarda artış görülmemiştir.

Semptomların kötüleşmesi öncelikle hareketliliğin azalması ve kişilerarası çatışmalarla ilişkiliydi. Yıkama kompulsiyonu olanların hijyenle ilgili işlevsiz inançları, olmayanlara göre önemli ölçüde daha yüksekti ve bu durum semptomların artışı ile ilişkilendirildi.

OKB’si olan katılımcıların çoğu COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilendi. Uzun vadede kötüleşmeyi önlemek için OKB’ye yönelik kolay erişilebilir ve etkili terapötik müdahaleler gerekmektedir.

KAYNAKÇA:

Jelinek, L., Moritz, S., Miegel, F., & Voderholzer, U. (2021). Obsessive-compulsive disorder during COVID-19: Turning a problem into an opportunity?. Journal of anxiety disorders77, 102329.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler