Algoritmalar spor takımlarının hareketlerini tahmin edebiliyor

Algoritmalar spor takımlarının hareketlerini tahmin edebiliyor

Cornell Üniversitesi’nin Akıllı Sistemler ve Kontroller Laboratuvarında geliştirilen algoritmaların, voleybolcuların oyun içi hareketlerini %80’den fazla doğrulukla tahmin edebildiği ortaya kondu.

Algoritmayı geliştiren ekip, araştırma projesinin uygulamalarını voleyboldan öteye genişletmek için üniversitenin Big Red hokey takımıyla iş birliği yapıyor.

Algoritmalar, eylem beklentisine bütünsel bir yaklaşım getirmeleri bakımından benzersizdir. Örneğin; bir sporcunun sahada bulunduğu yer gibi görsel verileri, sporcunun takımdaki belirli rolü gibi daha örtük bilgilerle birleştirerek eylemleri tahmin edebiliyor.

Algoritma nasıl oluşturuldu?

Araştırmayı yöneten Profesör Silvia Ferrari, “Bilgisayar görüşü, forma rengi ve oyuncunun pozisyonu veya vücut duruşu gibi görsel bilgileri yorumlayabilir. Algoritmada yine bu gerçek zamanlı bilgiyi kullanıyoruz, ancak bunun yanında bir voleybol izleyicisi olarak takım stratejisi ve oyuncu rolleri gibi çıkarımda bulunduğumuz gizli değişkenleri de algoritmaya entegre ediyoruz.” dedi.

Dr.Ferrari ve doktora öğrencileri Junyi Dong ve Qingze Huo, algoritmaları, insanların spor bilgilerini oyun izleyerek kazandıkları şekilde gizli değişkenleri çıkarması için eğitti. Algoritmalar, voleybol oyunlarının videolarından veri çıkarmak için makine öğrenimini kullandı ve ardından bu verileri yeni bir oyun seti gösterildiğinde tahminler yapmaya yardımcı olmak için kullandı.

%80’den fazla doğruluk

Algoritma, %80’den fazla ortalama doğrulukla 44 kareye kadar bir dizi üzerinde birden fazla eylemi (sivri uçma, ayarlama, engelleme, kazma, koşma, çömelme, düşme, ayakta durma ve zıplama) tahmin edebildi. Bunun yanında algoritma oyuncuların rollerini – örneğin, bir defans oyuncusunu bir blok yapan oyuncudan yaklaşık %85 doğrulukla ayırt edebildi.

Ferrari, takımları bir rakibin mevcut oyun görüntüleri ile eğiterek ve belirli oyunları ve oyun senaryolarını uygulamak için tahmin yeteneklerini kullanarak rekabete daha iyi hazırlanmak için algoritmaları kullanmayı öngörüyor.

Voleybolun ötesi

Profesör Ferrari, algoritma için bir patent başvurusunda bulundu ve şu anda yazılımı daha da geliştirmek için üniversitenin Big Red erkek hokey takımıyla birlikte çalışıyor. Ekip tarafından sağlanan oyun görüntülerini kullanarak, Ferrari ve Frank Kim liderliğindeki lisansüstü öğrencileri, oyuncuları, eylemleri ve oyun senaryolarını otomatik olarak tanımlayan algoritmalar tasarlıyor.

Sporun ötesinde, insan eylemlerini öngörme yeteneği, insan-makine etkileşiminin geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor. Profesör Ferrari, “Geliştirilmiş yazılım, otonom araçların daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir, robotları ve insanları depolarda birbirine yaklaştırabilir ve hatta bilgisayarın yapay zekasını geliştirerek video oyunlarını daha eğlenceli hale getirebilir.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– Neuroscience News (5.10.2022). Algorithms Predict Sports Teams’ Moves With 80% Accuracy.
– Dong, J., Huo, Q., & Ferrari, S. (2022). A Holistic Approach for Role Inference and Action Anticipation in Human Teams. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST).

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler