İleri yaşlarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

İleri yaşlarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Dikkat eksikliği bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerin ancak yarısından azına bu durum teşhisi konulmakta ve birçoğu hiçbir zaman tedavi görmemektedir.

Dikkat eksikliği bozukluğunun (DEHB) tedavi edilmemesi, iş kaybı, gelir düzeyinin düşmesi, düşük eğitim seviyesi ve ilişkileri sürdürmede zorluk gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yetişkinlerin belki de %5 kadarı, yüksek oranda kalıtsal olan DEHB’ye sahiptir.

Hangi teşhislerle karıştırılabilir?

Bununla birlikte, klinisyenler DEHB semptomlarını hafif bilişsel bozukluk gibi diğer yaşlanma koşullarından ayırt etmekte zorlanabilirler. Expert Review of Neurotherapeutics’de yayınlanan yeni bir incelemeye ve aynı yazarlar, epidemiyologlar ve psikiyatristler tarafından Avrupa’da yapılan 2020 tarihli bir çalışmaya göre, bu popülasyonda durumun taranması ve tedavisi için en iyi uygulamalar konusunda literatür eksiktir.

İleri yaş DEHB’nin belirtileri nelerdir?

İleri yaştaki yetişkin DEHB’sinin teşhisine ilişkin resmi bir kılavuzu bulunmamakla birlikte, yetişkinlerin genellikle kronik unutkanlık, dikkat dağınıklığı veya erteleme gibi semptomlarla ortaya çıktığını vurguladı. Ancak, bu yaş grubunda hiperaktivitenin çocuklarda görülen daha görünür hiper davranıştan ziyade içsel bir huzursuzluk hissi olarak daha fazla içselleştirildiği görülmektedir.

DEHB nasıl değerlendirilmeli?

DEHB olasılığını değerlendirmek için bir klinisyen hastasına, son 6 ay içinde ne sıklıkla ödevlerini tamamlamakta veya randevularını hatırlamakta güçlük çektiği gibi sorular soran altı maddelik bir tarama testi uygulayabilir. DEHB’de uzman doktor Montano teşhis konusunda, “Bireylerin kısa tarama testindeki altı alandan dördünde veya daha fazlasında zorluk yaşadıklarını bildirirlerse, klinisyenlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen 18 maddelik daha uzun bir tarama aracına geçilebileceğini söyledi.

Ancak DEHB tanısının kesin olarak konulabilmesi için hastanın yaşamın en az iki alanında (iş, ev veya sosyal durumlar) sürekli zorluklar yaşadığını bildirmesi gerekir. Ve bir klinisyene bu sıkıntıların 12 yaşından önce başladığını belirtmeleri gerekir.

Birlikte görülen rahatsızlıklar nelerdir?

“DEHB sıklıkla depresyon, bipolar bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları gibi diğer ruh sağlığı bozukluklarıyla birlikte seyretmektedir.”

Kuzey Carolina’da bir aile hekimi olan Karen Smith’e göre, bir hastada gerçekten DEHB olup olmadığını anlamak için klinisyenler daha genel bir anksiyete taramasıyla başlayabilir ve anksiyete taramasında dikkat dağınıklığı ve unutkanlıkla ilgili zorluklar ortaya çıkarsa bu durumun olasılığı üzerinde durabilirler.

Organik kaynaklı DEHB

Ancak Smith, bir hastanın belirgin DEHB belirtilerinin hipertiroidizm veya diyabet gibi başka bir durumdan kaynaklanabileceğini söyledi. Smith, temel prensibin, tam olarak neler olup bittiğini anlamak için yeterli zaman ayırmak ve ardından buna göre tedavi etmek olduğunu söyledi. Smith, “Doğru soruları sorarsak, hastalar bize iyi cevaplar verecektir” dedi.

Dikkat eksikliği tedavisi

DEHB semptomlarını yönetmeye yardımcı olmak için genellikle ilaçlar reçete edilir. Bunlar, metilfenidat veya amfetamin içeren kontrollü maddeler olan uyarıcıları veya atomoksetin ve bupropion gibi uyarıcı olmayanları içerebilir. Montano hastalarını daha düşük bir dozla başlatır ve odaklanmayı sürdürmelerini ve daha üretken hissetmelerini sağlayan optimum doza ulaşana kadar hızla titre eder. Hastalar bu süreçte sık sık kendi raporlarını doldurmaktadır.

İleri yaş DEHB bireyleri için kardiyolojik risk

Montano, yaşlı yetişkinler için, hekimlerin uyarıcıların altta yatan kardiyovasküler durumları kötüleştirmediğinden emin olmaları ve gerektiğinde bir kardiyoloğa danışmaları gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte Adler, ne zaman başlarsa başlasın, uygun DEHB tedavisinin faydalarının derin olabileceğini belirterek “Yaşlı yetişkinler hayatlarını dağınık ve yakınlarına yük olduklarını hissederek yaşadılar ve ancak ilaç aldıklarında günlerini gerçekten organize edebildiler ve sosyal etkileşimlerinde ve aileleriyle etkili hissedebildiler” dedi.

KAYNAK:
– Dobrosavljevic, M., Larsson, H., & Cortese, S. (2023). The diagnosis and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in older adults. Expert Review of Neurotherapeutics, 23(10), 883-893.
– Marcus A. Banks (25.09.2023). ADHD Underappreciated in Older Adults.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler