Beden dışı deneyimlerin beyindeki karşılığı

Beden dışı deneyimlerin beyindeki karşılığı

Beden dışı deneyim yaşayanlar deneyim sırasında, önce yerden uzaklaşıyormuş gibi ağırlıksız hissettiklerini, ardından vücutlarını sanki ondan bir hayalet ikiz olarak ayrılıyormuş gibi yukarıdan görebildiklerini ifade etmektedirler.

Bu ürkütücü duyumlar, nüfusun tahminen yüzde 5 ila 10’unda ve birçok farklı kültürde ortaya çıkıyor. Bir kişi ameliyat için anestezi altına girdiğinde, ölüme yakın bir deneyim yaşadığında veya gece uyandığında geçici olarak hareket edemez veya konuşamaz hale geldiğinde, uyku felci adı verilen bir fenomen, vücut dışı deneyim olarak kabul edilmektedir.

Epilepsi ve beden dışı deneyimler

Yakın zamanda sonuçları yayınlanan çalışmada beynin vücut dışı deneyimler sırasında kontrolden çıkmış olabilecek bir bölümünü tespit edildi. Geçen ay Neuron dergisinde yayınlanan bulgular, beynin günlük gerçeklik algımızı nasıl yarattığına dair ipuçları veriyor ve araştırmacıları gelecekte yeni anestezi türlerine yönlendiriyor.

Stanford Üniversitesi’nden sinirbilimci ve çalışmanın kıdemli yazarı olan Josef Parvizi “2019’da bir epilepsi hastası muayene için geldiğinde `bazen havada süzülüyormuş gibi hissettiğini’ söyledi. Parvizi makalesinde, hastanın zihninde olup biten konuşmaları “gözlemci gibi” hissettiğini söylüyor. Sinirbilimci, epilepsisi nedeniyle hastada olağandışı aktiviteye maruz bırakan beyin bölgesinin de bu değişen bilinç durumunda rol oynayabileceğine dair bir önseziye sahipti.

Beyinde gerçeklik algısı

Parvizi ve ekibi, beynin beden dışı deneyimlerle ilgili olabilecek bir bölümünün izini sürdüler. Sorumlu olabilecek bölgenin, “anterior precuneus” adı verilen beynin tepesinden aşağı doğru uzanan kıvrımın derinliklerine gömülü küçük bir doku şeridi olduğu ortaya kondu.

Parvizi, “Katılımcılarımızın hepsi fiziksel benlik algılarında tuhaf bir şey olduğunu bildirdi” dedi. “Bunun yanında, katılımcıların üçü, halüsonejik madde almaya benzer, açık bir duyarsızlaşma duygusu bildirdi.”

Travmaya bağlı sorunlarda etkili olabilir

Bir başka deyişle, anterior precuneus muhtemelen bir kişinin fiziksel benlik duygusunun veya deneyimlerin başkasının değil de sizin başınıza geldiği fikrinin yeridir. Ekip, beyninizdeki bu ağı bozmanın bakış açınızı değiştirebileceğini ve dünyadaki yerinizin gerçek dışı görünmesini sağlayabileceğini buldu.

Araştırmaya dahil olmayan Laureate Beyin Araştırmaları Enstitüsü’nden bir sinirbilimci olan Sahib Khalsa, bu anlayışın doktorları, ayrışma duygularına neden olan travmayla ilişkili akıl sağlığı sorunları olan insanlar için potansiyel tedavilere yönlendirebileceğini söylüyor.

Yavaş EEG dalgaları

Çalışma katılan bireylerin beyninde ilgili bölge uyarıldı. Bu bölgenin uyarılması, beyin aktivitesinde yavaş ritimler yarattı. Harvard Tıp Okulu’nda anestezi araştırmacısı olan Patrick Purdon, bu beyin dalgaları ve ayrışma hislerinin, anestezik ilaç ketamin tarafından yaratılanlara benzediğini söylüyor.

Genel anestezi için kullanılan çoğu ilaç tüm vücutta ve beyinde dolaşır ve kalp atış hızını ve nefes almayı yavaşlattığı için bazı riskler taşır. Purdon makalesinde, “Bilim adamlarının beynin bu kısmına elektrik darbeleri göndererek daha az yan etki ile anestezi için yeni yöntemler tasarlayabileceklerini söylüyor.

KAYNAKÇA:
– Lyu, D., Stieger, J. R., Xin, C., Ma, E., Lusk, Z., Aparicio, M. K., … & Parvizi, J. (2023). Causal evidence for the processing of bodily self in the anterior precuneus. Neuron.
– Victoria Sayo Turner (24.07.2023). Have Scientists Found the Source of Out-of-Body Experiences? NPR Health News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler