Şizofren Hastayı Doktora Götürmek

Şizofren hastaların akrabaları, arkadaşları kısacası yakını olan kişiler genellikle kendilerini ne yapacaklarını bilemedikleri bir durumda bulurlar. Hayal ile gerçeği ayırt edemeyen bu hastaların yaşadığı dünya ile gerçek dünya arasındaki uyuşmazlıklar hastanın kişiler arası ilişkilerini de negatif yönde etkiler. Hastanın yakınları bu süreçte ruhsal olarak yıpranabilir ve hasta ile görüşmeyi bile kesebilirler. Hastaya nasıl yardım edeceklerini bilemezler; hastanın hayatını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu iş ve kalacak yer gibi konularda sıkıntı yaşamasının önüne geçemeyebilirler.

Şizofren Hastaların Yakınları için TavsiyelerEn çok karşılaştıkları sorunlardan biri de profesyonel bir yardım almak için hastayı ikna edememektir. Çünkü şizofren hasta çoğunlukla kendinde bir sorun görmez, deneyimlediği şeylerin varlığına kesinkes inanır. Bu durumda hasta yakınları aktif rol oynayarak hastanın bir uzmandan yardım almasını sağlarlar. Hastayı yardım almaya yönelik ikna etme zorlu bir süreç olabilmektedir. Eğer hasta gönüllü değilse, ona yakın olan bir kişinin empatik bir yaklaşım sergileyerek, baskıcı olmadan yapacağı bir konuşma yararlı olabilir:

 • Bir süredir bazı zorluklar yaşadığını görüyorum. Bu durumun beni kaygılandırıyor ve sana yardımcı olamıyorum. Bir uzmana danışmakta yarar olduğunu düşünüyorum.
 • Düşünüyorum da bir süredir çok daha fazla tartışma yaşıyoruz. Ben seni anlamakta zorluk çekiyorum sen de beni. Bu tartışmalar sadece bizi yıpratıyor. Bir uzmana danışmanın ve fikrini almanın ikimiz için de faydalı olacağını düşünüyorum, ne dersin?
 • Kafandan atamadığın bazı düşüncelerin olduğunu görüyorum. Bunlar bütün yaşantını etkiliyor ve seni daha mutsuz, öfkeli ve kaygılı yapıyor. Ben sana yardımcı olamıyorum ancak yardım edebilecek birine (bir uzmana) gitmeni sağlayabilirim.

Örnek olarak verilen cümleler konuşmanın içeriğine göre şekillendirilebilir. Önemli olan nokta durumu kimseyi suçlamadan objektif şekilde özetlemeniz, onun duygularına değinmeniz, sizin içtenlikle ne hissettiğinizi belirtmeniz ve çaresiz kalınan bu konuyla ilgili danışabileceğiniz birinin olduğunu söylemenizdir.

Uzmanla olan ilk görüşmede hastayla yakından ilgilenen, doğru bilgi verebilecek birinin bulunması, uzmanın daha sağlıklı bilgi almasına yarayacak ve uygulanacak tedavinin doğruluğunu arttıracaktır. Bu süreçte önemli bir role sahip olan hasta yakınlarına verilebilecek bazı tavsiyeler, tedavi süresince ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlarla daha kolay başa çıkmalarını sağlayabilir:Şizofren Hastaların Yakınları için Tavsiyeler

 • Her şeyden önce her koşulda onun yanında ve destek olacağınızı hissettirmeniz çok önemlidir. Vereceğiniz duygusal destek hastanın tedavi sürecine başlamasına ve devam ettirmesine katkı sağlayacaktır. Hastaya olan sevginizle hastalığı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Hoşnut olmadığınız, bazen anlamlandırmakta bile zorlandığınız davranışların hastalıktan kaynaklı olduğunu unutmayın.
 • Önemli noktalardan biri de hasta halüsinasyonlar gördüğünde veya sesler işittiğini söylediğinde ne yapılması gerektiğidir. Bu zamanlarda hasta ile olayların doğruluğunu tartışmamak ve onu ikna etmeye çalışmamak gerekir. Hastalar bu halüsinasyonları adeta gerçekmiş gibi yaşadığından bunların olmadığına ikna etmeye çalışmak daha zedeleyici olacaktır. Aynı zamanda söylediklerine ayak uydurmak da yanlış bir seçimdir. Bunların yerine onun duyduğu veya gördüğü şeyleri sizin görmediğinizi belirtmek, durumları onun algıladığı gibi algılayamadığınızı söylemek doğru ve yeterli olacaktır.
 • Halüsinasyonlar dışında düşünce içeriklerinde de bozulmalar olan şizofren hastalar mantıklı olmayan fikirlere sahip olabilirler. Örneğin insanların ona her an zarar vereceklerini düşünebilirler. Doğruluğu olmayan fikirleri olduğunda empatik bir şekilde yaklaşarak, böyle hissetmenin ne kadar üzücü olduğunu dile getirin.
 • Şizofren hastaların doktor tarafından verilen ilaçları düzenli kullanması tedavi sürecinde çok önemlidir. Ancak hasta bazen günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda olabilir. Bu nedenle hasta yakınlarının ilaç takibini yapması yararlı olacaktır. Bunun yanında her şeyi hasta için yapmak da sakıncalıdır. Kendi yapabildiği şeyleri yapmaya devam etmesi ve bu davranışların pekiştirilmesi önemlidir. Semptomların seyrini takip etmek de ilaçların etkisini dolayısıyla tedavinin etkisini gözlemlemenizde fayda sağlayacaktır.
 • Günlük yaşamda stresi azaltmak, onların da stres düzeyi düşük işlerle ilgilenmelerini sağlamak iyi olacaktır. Ayrıca küçük ve başarılabilir hedefler koymalarını sağlamak, kendine güvenlerini arttıracaktır.
 • Kriz durumları yaşandığında ses yükseltmemek, tehdit etmemek, fiziksel şiddet uygulamamak gerekir. Hasta yakınlarının sakinliklerini korumaları, güven verici tutumları ve çevredeki duyusal uyaranları azaltmaları kriz durumunu yumuşatacaktır. Daha şiddetli durumlarda kendi güvenliğinizin önemli olduğunu unutmayın.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler