Beynin şeker dedektifleri: Kan glikozunu izleyen nöronlar

Beynin şeker dedektifleri: Kan glikozunu izleyen nöronlar

Yeni bir çalışma, beynin hipotalamus bölgesinde, tıpkı insülin salgılayan pankreas hücrelerine benzer şekilde kan şekeri seviyelerindeki değişiklikleri algılayan ve bunlara yanıt veren bir nöron alt kümesini ortaya koydu.

Diyabet ve obezitede yeni tedavilerin önünü açabilir

Çalışmanın yazarlarına göre, bu kan şekeri tespit sisteminin nasıl çalıştığını ve bu nöro devrelerin nasıl işlediğini anlamak, araştırmacılara ve doktorlara beynimizin kan şekerimizi nasıl düzenlediği ve belki de diyabet ve obezite gibi metabolik hastalıkları tedavi etmek için terapötik olarak nasıl hedefleneceği konusunda daha fazla bilgi verecektir.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden endokrinolog Dr. Michael Schwartz, “Birçok nöronun beyinde lokal olarak şekeri tespit edebildiğini uzun zamandır biliyoruz”

“Ancak yeni olan, hipotalamusta bulunan bir nöron alt kümesinin, pankreasta insülin salgılayan hücrelere benzer şekilde, kan dolaşımındaki şekeri algılayabildiğine ve buna yanıt verebildiğine dair kanıtlardır”

Kan şekeri yükseldikçe aktivite düşüyor

Bu çalışmada, araştırmacılar hem kan şekeri seviyelerini hem de bilinçli farelerin hipotalamusundaki nöronların aktivitesini gerçek zamanlı olarak izleyebildiler.

Kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde, bu nöron alt kümesinin aktivitesinin hızla azaldığını buldular. Schwartz, araştırmacıların bu nöronların, damar sistemini besleyen duyusal nöronlar tarafından iletilen kan şekerindeki değişimi (çok daha yavaş değişen beyindeki şeker seviyelerinden ziyade) tespit ettiğini ve buna yanıt verdiğini düşündüklerini belirtti.

Bu duyusal bilgi daha sonra vücut için insülin üreten pankreas ile bağlantılı olarak kan şekeri seviyesini kontrol eden bir veya daha fazla nöro-devreye iletiliyor.

Diyabette beyin kan şekeri seviyesini yanlış algılıyor olabilir

Schwartz, bunun klinik açıdan önemli olduğunu, çünkü diyabetli hastaları tedavi ederken klinisyenlerin genellikle hastaların sisteminin aktif olarak yüksek kan şekeri seviyesini koruduğunu, bunun da beynin kan şekeri seviyesinin olması gerektiği düzeyde sanmasından kaynaklandığını düşünüyor.

“Örneğin, normal bir kan şekeri 100 ise, diyabetli bir hastanın kan şekeri 300’ün üzerinde olabilir. Kişi günlerce veya haftalarca bu yüksek seviyede kaldıysa ve siz bu hastanın kan şekerini aniden 100’e düşürürseniz, beyin bunun çok düşük olduğunu düşünecek ve kan şekeri seviyesini tekrar yükseltmeye çalışacaktır.”

Psikiyatrik rahatsızlıklara eşlik eden hastalıkların başında diyabet geliyor

Mevcut çalışmanın dışında yapılan derlemeler ve epidemiyolojik çalışmalar, diyabet ve obezitenin psikiyatrik hastalıklara eşlik eden fiziksel rahatsızlıkların başında geldiğini rapor ediyor. Sonuç olarak, diyabet için beynin kan şekeri seviyesini algılama yeteneğinin bozulmasıyla ilişkili olduğuna dair bu kanıt, gelecekte bu tür bir algılama kusurunun tersine çevrilmesine, beynin kan şekerini daha uygun bir şekilde kontrol etmesine ve diyabete eşlik eden psikiyatrik belirtilerde sağaltıma izin verebileceği düşünülüyor.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (11.07.2023). Brain’s Sugar Detectives: Uncovering Neurons that Monitor Blood Glucose.
– Deem, J. D., Tingley, D., Bjerregaard, A. M., Secher, A., Chan, O., Uzo, C., … & Schwartz, M. W. (2023). Identification of Hypothalamic Glucoregulatory Neurons That Sense and Respond to Changes in Glycemia. Diabetes, db230139.
– Goldman, M. L., Mangurian, C., Corbeil, T., Wall, M. M., Tang, F., Haselden, M., … & Smith, T. E. (2020). Medical comorbid diagnoses among adult psychiatric inpatients. General hospital psychiatry, 66, 16-23.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler