TMS Beyinde Nasıl Bir Etki Oluşturmaktadır?

TMS Beyinde Nasıl Bir Etki Oluşturmaktadır?

Bir Görsel Korteks Çalışması

Almanya Bochum’da bulunan Ruhr Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Transkraniyal Manyetik Stimülasyonun (TMS) nöronların fonksiyonel bağlantısallıklarını nasıl etkilediği sorusu hakkında yeni bulgular elde ettiler. Etkilerin görselleştirilmesi için, nöronların ışıkla aktivasyonu üzerinden bilgi sağlayan floresan boyalar kullandılar. Bu tekniği kullanarak, hayvan modellerinde TMS’nin yeniden yapılanma süreçleri için beynin görsel korteksindeki nöronal bağlantılara etki ettiğini gösterdiler.

TMS, depresyon, Alzheimer hastalığı ve şizofreni gibi bir dizi psikiyatrik ve nörolojik beyin hastalığının tedavisi için kullanılmasına karşılık TMS’nin tam anlamı ile nasıl çalıştığı konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Bochum’daki Optik Görüntüleme Laboratuarı’nda Doç. Dr. Dirk Jancke ve ekibi, ortaya çıkardıkları yeni bulguları Ulusal Bilim Akademisi Bildirileri* dergisinde anlattılar.

Görsel kortekste bulunan kortikal haritalar üzerindeki etkilerin incelenmesi

Araştırmacılar, beynin görsel kısmında yer aldığı varsayılan oryantasyon haritalarının organizasyonunun TMS uygulamasından nasıl etkilendiğini araştırdı. (Bu haritalar kısmen genetik olarak belirlenir ve çevremizle olan etkileşim ile şekillenir) Görsel kortekste, örneğin, nöronlar, tipik olarak nesnelerin sınırlarını oluşturan belirli yönlerin kontrast kenarlarına tepki verir. Tercihen belirli bir yönelimin kenarlarına cevap veren nöronlar yakından gruplanırken, diğer yönelim tercihlerine sahip nöron kümeleri yavaş yavaş daha uzağa yerleştirilir ve tüm yönelimler boyunca tamamen sistematik bir harita oluştururlar.

Araştırma ekibi, yüksek frekanslı TMS kullanarak nöronların davranışını görsel uyaranlar da kullanarak işlem öncesi ve sonrası belirli bir açısal yönelim ile karşılaştırdı. Sonuç: Manyetik uyarım sonrası nöronlar daha değişken yanıtlar verdi. Bu demek oluyor ki belirli bir yönelim tercihleri TMS uygulamasından önce daha az belirgindi. Dirk Jancke, “TMS’den sonra nöronların biraz kararsız olduğunu ve bu nedenle potansiyel olarak yeni görevlere açık olduklarını söyleyebilirsiniz. Bu nedenle, tedavinin bize nöronların fonksiyonel tercihlerini değiştirebilecekleri plastik süreçlerin indüksiyonu için bir zaman aralığı sağladığını çıkarımında bulunduk.”

Kısa bir görsel eğitim ile beraber TMS uygulamak haritaları yeniden şekillendiriyor

Ekip daha sonra TMS tedavisi sonrası pasif bir görsel eğitimin etkisini araştırdı. Belirli bir açısal yönelim görüntüsüne 20 dakikalık maruz kalma, beynin görsel eğitimin uygulandığı alanlarının genişlemesine yol açtı. Bu çalışma sonrası ortaya çıkan manzarayı Dirk Jancke, “Böyle bir prosedür terapötik müdahalelere ve ayrıca belirli duyusal motor eğitim formlarına faydalı bir yaklaşım olabilir.” şeklinde ifade ediyor.

Metodolojik zorluklar

Transkraniyal manyetik stimülasyon invaziv olmayan ağrısız bir prosedürdür: Bir koil/helmet/başlık başın üzerine yerleştirilir ve söz konusu beyin alanı manyetik dalgalar vasıtasıyla etkinleştirilebilir veya inhibe edilebilir. Manyetik alan özellikle EEG gibi elektriksel ölçüm teknikleriyle ve ek olarak fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile incelenmektedir.

Dirk Jancke’nin ekibi, EEG ve fMRI yerine daha yüksek çözünürlüklü bir sonuç elde etmek adına TMS’den sonra beynin aktivitesini ölçmek için nöronların zarlarına gömülü olan gerilime bağımlı floresan boyalar kullandı. Bir nöronun aktivitesi modüle edilir edilmez, boya molekülleri emisyon yoğunluğunu değiştiriyordu. Işık sinyalleri bu nedenle nöron gruplarının aktivitesindeki ani değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktaydı.

Özetle; görsel korteks üzerinde TMS uygulaması öncesi ve sonrası korteksteki bağlantıların haritalar halinde ele alındığı bu çalışmada nöronlardaki değişimin daha belirgin görüntüleme teknikleri aracılığı görüntülenmesi hedeflenmiştir. TMS uygulaması sonrası nöronların aktivitesinde bir artış gözlenmiş ve bu durumun görsel korteks üzerindeki haritaları da olumlu anlamda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

* Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)

KAYNAK:

 • Vladislav Kozyrev, Robert Staadt, Ulf T. Eysel, Dirk Jancke. TMS-induced neuronal plasticity enables targeted remodeling of visual cortical maps. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 201802798 DOI: 10.1073/pnas.1802798115, ScienceDaily.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler