Sınırda kişilik bozukluğu olan bireylerde evcil hayvan destekli psikoterapi

Sınırda kişilik bozukluğu olan bireylerde evcil hayvan destekli psikoterapi

Borderline kişilik bozukluğu (BKB), benlik imajı düzensizliği, duygu düzenleme dengesizliği, dürtüsellik, kendine zarar verme davranışı, terk edilme korkusu, kronik boşluk ve dissosiyatif semptomlarla karakterize yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. BKB’li bireyler genellikle çocuklukta yaşadıkları ihmal veya istismar deneyimleri nedeniyle güvene dayalı ilişkiler sürdürmekte zorlanırlar.

BKB’de tedavi yöntemleri

Literatürde kanıta dayalı dört psikoterapötik yaklaşım, BKB’nin tedavisinde başarı göstermiştir: diyalektik davranış terapisi (DDT), zihinselleştirme temelli terapi (MBT), şema terapisi (ST) ve aktarım odaklı psikoterapi (TFP). Bununla birlikte, güvene dayalı terapötik ilişkiler kurmak ve sürdürmek, olumsuz deneyimlerden kaynaklanan köklü güvensizlik nedeniyle zor olabilir.

Terapide evcil hayvan

Önceki çalışmalar, hayvanlarla, özellikle de köpek gibi evcil hayvanlarla etkileşimin, çeşitli ruh sağlığı sorunları olan hem çocuklarda hem de yetişkinlerde terapötik ittifakı ve etkileşimi geliştirebileceğini göstermiştir. Hayvan destekli terapötik yaklaşımların stresi azalttığı, ruh halini iyileştirdiği, korku ve kaygıyı azalttığı ve genel zihinsel ve fiziksel sağlığı geliştirdiği bulunmuştur. Bu etkilere, olumlu sosyal etkileşimler ve anksiyolitik etkilerle ilişkili bir hormon olan oksitosin salınımının yanı sıra bir stres hormonu olan kortizolün düzenlenmesi aracılık ediyor olabilir.

Yeni çalışmada araştırmacılar, insan rehberliğinde ve hayvan destekli beceri eğitiminin BKB’li hastalarda tükürük kortizol ve oksitosin düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladı. Bochum Ruhr Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü olan çalışma yazarı Martin Brüne, “Bir klinik psikiyatrist olarak, sınırda kişilik bozukluğu olan gençlerle çalışıyorum” dedi. “Birçoğu, özellikle çocukluk döneminde ciddi travma yaşamış ve birincil bakıcıları genellikle tehdit kaynağı olmuştur. Bağlanma teorisi doğrultusunda, bu durum ‘güvensiz içsel çalışma modellerine’, yani (sosyal) dünyanın tehlikeli ve güvenilmez olduğu algısına neden olmuştur.”

BKB terapisinde hayvanlarla etkileşim

Çalışmaya 40 BPD hastası dahil edilmiş ve bunların 20’si kontrol grubu olarak görev yapmıştır. Hastalar bir hastanenin yataklı servisinden alınmış ve iki gruba ayrılmıştır: hayvan destekli grup ve insan rehberliğinde beceri eğitimi grubu. Hayvan destekli grup hayvanlarla etkileşim içeren terapi seansları alırken, insan rehberliğindeki beceri eğitimi grubu insan terapistler tarafından yönetilen terapi seanslarına katılmıştır. Müdahaleler altı haftalık bir yatılı tedavi süresi boyunca gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar borderline semptomları, dürtüsellik, aleksitimi (duyguları tanımlama ve tanımlamada zorluk) ve şefkat korkusunu değerlendirmek için kendi kendilerini değerlendiren anketler doldurdular. Kortizol ve oksitosin seviyelerini ölçmek için tükürük örnekleri toplanmıştır. Tükürük kortizol ve oksitosin seviyeleri sırasıyla stres ve sosyal bağlanma göstergeleri olarak ölçülmüştür. Tükürük örnekleri, çalışma boyunca birden fazla zaman noktasında katılımcılardan toplanmıştır.

Stres hormonu azalıyor

Araştırmacılar, her iki terapötik müdahalenin de kortizol seviyelerinde önemli bir düşüşe yol açtığını bulmuşlardır. Kendi kendine bildirilen semptom şiddeti, dürtüsellik, şefkat korkusu ve aleksitimi de hastaların hayvan destekli grup seanslarına veya insan rehberliğindeki müdahalelere katılıp katılmadığına bakılmaksızın azaldı. Oksitosin seviyeleri her iki grup için de artmıştır, ancak bu etki istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Her iki terapi de aynı etkiye sahip

Araştırmacılar, hayvan destekli terapinin insan rehberliğindeki beceri eğitiminden daha etkili olacağı varsayımından yola çıkarak, geçmişte yaşanan sıkıntıların hastaları hayvan destekli yaklaşımlara daha açık hale getireceğini düşünmüşlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde, hayvan destekli müdahale, insan rehberliğindeki beceri eğitiminden daha üstün değildi.

Çalışma yazarlarından Brüne, “Hayvan destekli psikoterapi duygusal açıdan dengesiz gençlerde işe yarıyor ve stres belirtilerini azaltıyor gibi görünüyor. “Bununla birlikte, insan rehberliğindeki iyi bir psikoterapi de benzer etkilere sahip gibi görünüyor.”

Brüne, “İnsan güdümlü gruba kıyasla hayvan güdümlü grupta daha derin hormonal değişiklikler bekliyordum,” diye açıkladı. “Bunun birkaç olası açıklaması var. Bunlardan biri, insan terapistlerimizin hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamada çok iyi olmaları!”

Kısıtlılıklar

Tüm araştırmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. Örneklem büyüklüğü nispeten küçüktü ve kadın katılımcılarda adet döngüsünün veya oral kontraseptiflerin potansiyel etkileri kontrol edilmedi. Müdahalelerin zamanlaması da gruplar arasında farklılık göstermiştir; bu da doğal diurnal kortizol ritmi nedeniyle kortizol seviyelerini etkilemiş olabilir.

Brüne, “Bulgularımız, hayvan destekli terapiden kimin faydalanıp kimin faydalanmadığını ayırt etmek için daha büyük örneklemlerde tekrarlanmalıdır” dedi. “Mevcut örneklem bunu düzgün bir şekilde ele almak için çok küçüktü. Ancak bunlara rağmen, çalışma çok ilginç ve umut verici sonuçlar ortaya koyuyor; hayvan desteğinin psikoterapide daha fazla ilgi görmesi gerektiğine inanıyorum.”

KAYNAKÇA:
– Eric W. Dolan (21.06.2023). Patients with borderline personality disorder can benefit from animal-assisted psychotherapy, study suggests. PsyPost.
– Plett, O., Flasbeck, V., & Brüne, M. (2023). Effects of human and animal-assisted skills training on oxytocin und cortisol levels in patients with borderline personality disorder. Journal of Psychiatric Research, 162, 156-160.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler