COVID-19 Dönemi Telepsikiyatri Uygulaması

COVID-19 Dönemi Telepsikiyatri Uygulaması

COVID-19 döneminin değişen hayat şartlarında çevrimiçi görüşmeler hayatın her alanında yer aldığını görmekteyiz. Psikiyatrik ve psikolojik sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarında bu dönüşüm gözle görülür bir şekilde arttığı Amerikan Psikologları dergisinde yayınlanmış (2020) ulusal düzeyde yapılan bir çalışmayla ortaya kondu.

Verilen hizmete göre telepsikiyatri ve telepsikoloji olarak adlandırılan bu uygulamalar temelde video konferans teknolojisi yoluyla bir zihin sağlığı uzmanı tarafından zihin sağlığı hizmetlerinin sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Virginia Commenwealth Üniversitesi bünyesinde yapılan bu araştırmada;

 • Pandemi öncesinde verilen telepsikoloji hizmeti
 • Pandemi sırasında verilen telepsikoloji hizmeti
 • Pandemi sonrasında kullanılması beklenen telepsikoloji hizmeti

Telepsikoloji kullanımındaki değişimi açıklayabilecek demografik, politik ve klinik etkenler incelenmiş.

Psikologların verdikleri klinik hizmette telepsikoloji hizmetinin payı yüzdelik olarak aşağıda gösterilmiştir.

Pandemi Öncesi Telepsikoloji Hizmeti Payı (%)Pandemi Sırasında Telepsikoloji Hizmeti Payı (%)Pandemi Sonrası Öngörülen Telepsikoloji Hizmeti Payı (%)
7.0785.5334.96

Yapılan araştırma telepsikoloji hizmeti kullanımın pandemi döneminde 12 kat arttığını gösterirken, telepsikoloji hizmetinin pandemi sonrasında da önemini koruyacağını öngörüyor.

Telepsikoloji hizmeti kullanımında etkili olan demografik, politik ve klinik etmenlerse şöyle:

 • Telepsikoloji kullanımının artışında kadın psikologların rolü daha fazla.
 • Telepsikoloji eğitimini destekleyen kurumlarda artış daha fazla.
 • Artış daha çok ayakta tedavi edilen kliniklerde görülüyor.
 • Verilen hizmet ilişki sorunları, kadın danışanların sorunları ve kaygı bozukluğu ise telepsikoloji kullanımı artış gösteriyor.

Öte yandan verilen hizmet;

 • Kırsal alandaysa,
 • Anti sosyal kişilik bozukluğu tedavisi ile ilgili ise,
 • Test uygulaması ve değerlendirme gerektiriyorsa,
 • Rehabilitasyon topluluğunun tedavisini içeriyorsa telepsikoloji hizmeti kullanımındaki artış daha az görülüyor.

Sonuç olarak, Covid-19 döneminde telepsikoloji kullanımı gözle görülür biçimde artsa da bireysel ve uygulamaya bağlı bazı durumlar psikologların telepsikoloji kullanımını etkilediği görülmüştür.

KAYNAK:
Pierce, B. S., Perrin, P. B., Tyler, C. M., McKee, G. B., & Watson, J. D. (2020). The COVID-19 telepsychology revolution: A national study of pandemic-based changes in US mental health care delivery. American Psychologist.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Güncel Yazılar

  Haberler