Kafein yoksunluğu tedavisinde kafeinsiz kahve

Kafein yoksunluğu tedavisinde kafeinsiz kahve

Belirli bir ilaca bağımlı olan bir kişi aniden o ilacı kullanmayı bıraktığında, tipik olarak bir dizi son derece rahatsız edici semptom yaşar. Semptomlar ilacın türüne bağlı olabilir ancak genellikle sinirlilik, değişen ruh hali, ağrı ve sızılar, ilaca karşı şiddetli istek, depresyon, anksiyete, uyuyamama ve diğerlerini içerir. Bu semptomların katıksız büyüklüğü ve nahoşluğu, insanların bağımlılık yapan ilaçları bırakmasının önündeki ana engellerden biridir.

Araştırmacılar sürekli olarak yoksunluk belirtilerini azaltmanın yeni yollarını arıyorlar. Bu konuda ilgisi çeken yeni yaklaşımlardan biri, plasebo etkisini kullanmaktır. Llewellyn Mills ve meslektaşları, yoksunluk belirtilerini azaltmak için plasebonun kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak istediler. Plasebo etkisinin oluşmasının ana yolu, hastaları aldıkları maddenin araştırmacıların elde etmek istediği etkilere sahip olduğu konusunda kandırmaktır (gerçekte öyle olmadığı halde). Bununla birlikte, bu araştırmacılar, çalışma katılımcılarına bunun bir plasebo olduğunu bildirerek açıkça uygulanan bir plasebonun da istenen etkileri sağlayıp sağlayamayacağını bilmek istediler.

Yoğun kahve içenlerde kafein yoksunluk semptomlarındaki azalmayı karşılaştıran bir çalışma, bu kişilere kafeinsiz kahve vermenin, kafeinsiz olduğu söylense bile kafein yoksunluk semptomlarını önemli ölçüde azaltabileceğini buldu. Çalışma Journal of Psychopharmacology’de yayınlandı.

Kahve ve kafein yoksunluğu çalışması

Araştırmacılar çalışmayı kahve üzerinden yaptılar. Kahve kafein içerir. Çalışma yazarları, “Kafein, tolerans ve köklü bir yoksunluk sendromu dahil olmak üzere tüm bağımlılık yapan maddelerin ayırt edici özelliklerini taşıdığı için, bağımlılıkla ilgili altta yatan süreçleri modellemek için kabul edilebilir bir analogdur, ancak bunlar daha ciddi ilaçlarla karşılaştırıldığında hafiftir.”

Katılımcılar 72 düzenli kahve içicisiydi (22 erkek, 18 ile 56 yaşları arasında). Katılımcılardan her biri, her gün 3 veya daha fazla 200 mililitre fincan kahve içtiğini bildirdi. Yoksunluk belirtilerini tetiklemek için katılımcılara çalışmadan 24 saat önce kahve içmemeleri talimatı verildi ve araştırmacıların tükürük örnekleri kullanarak kahve içip içmediklerini test edecekleri söylendi. Tükürük örnekleriyle ilgili söylenenler katılımcıların kahve içmemesi için söylenmiş olup tükürük örnekleri alınsa da analiz edilmedi.

Kafein yoksunluğu belirtileri nelerdir?

Çalışmada kullanılan kafein yoksunluk semptom anketi 7 alandan sorulardan oluşuyordu:

 • Yorgunluk/uyuşukluk
 • Uyanıklıkta azalma/konsantrasyon güçlüğü
 • Ruh hali bozuklukları
 • Düşük sosyallik/çalışma motivasyonu
 • Mide bulantısı/mide rahatsızlığı
 • Grip benzeri duygular
 • Baş ağrısı

Laboratuvara vardıklarında, katılımcılar rastgele üç gruba ayrıldı – aldatıcı, açık etiketli ve kontrol grubu. Tüm katılımcılar daha sonra bir demografik ve kafein kullanım anketi ve kafein yoksunluk semptomlarının bir değerlendirmesini (Kafein Yoksunluk Semptom Anketi, CWSQ) doldurdu. Ardından katılımcılar önünde içecekler hazırlanarak kendilerine ikram edildi.

İlk iki gruba kafeinsiz kahve verildi, ancak bir gruba (Open-Label) kafeinsiz kahve aldıkları söylendi, diğer gruba (Aldatıcı) ise normal kahve aldıklarına inandırıldı. Üçüncü gruba su verildi. Açık Etiketli ve Aldatıcı gruplarda kullanılan kahveler ya orijinal ambalajında ya da normal kahve içeriyormuş gibi görünen sahte ambalajlardaydı. Katılımcılardan kahvelerini yavaş içmeleri ve tamamen bitirmeleri istendi.

İçeceklerini içtikten sonra katılımcılara kafeinin etkisini göstermesi için 45 dakikalık bir süre verildi. Bu süreyi laboratuvarda ücretsiz çalışarak, internette gezinerek veya telefonlarını kullanarak geçirdiler. Bu sürenin ardından ikinci kez kafein yoksunluk belirtileri değerlendirmesini tamamladılar.

Kafeinsiz kahve her iki grupta da işe yaradı

 • Kafeinsiz kahve içen aldatıcı ve açık etiketli gruplarda deney sırasında kafein yoksunluk puanlarının önemli ölçüde azaldığını gösterdi.
 • Su içen kontrol grubu da semptomlarda bir azalma kaydetti, ancak bu durum ihmal edilebilir düzeydeydi.
 • Yoksunluk belirtilerinde düşüş, aldatıcı grupta açık etiketli gruptan daha yüksekti.

Katılımcıların farklı içeceklerin yoksunluk semptomları üzerindeki etkilerine ilişkin beklentileri göz önüne alındığında, sonuçlar katılımcıların normal kahvenin yoksunluk semptomlarını azaltmada en büyük etkiye sahip olmasını beklediklerini ancak bu konuda suyun kafeinsiz kahveden daha etkili olmasını beklediklerini gösterdi. Deneyden sonra, aldatıcı gruplardaki katılımcıların, içtikleri içeceğin kendilerini daha iyi hissettireceğine inandıklarını bildirme olasılıkları, açık etiketli gruba kıyasla 10,7 kat ve kontrol grubuna göre 15 kat daha yüksekti.

Çalışmanın yazarları, “Aldatıcı gruptaki kadar büyük olmasa da, açık etiketli grupta kafein yoksunluğundaki azalma önemli ve anlamlıydı, bu da bireylerin kafeinsiz kahve içtiklerini bilseler bile kafein yoksunluğu belirtilerinin azaltabileceklerini düşündürüyor” ifadelerinde bulundu.

KAYNAKÇA:
– Mills, L., Lee, J. C., Boakes, R., & Colagiuri, B. (2023). Reduction in caffeine withdrawal after open-label decaffeinated coffee. Journal of Psychopharmacology, 02698811221147152.
– Vladimir Hedrih (10.04.2023). Giving decaffeinated coffee to heavy coffee drinkers reduces their caffeine withdrawal, study finds. PsyPost.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler