Adet öncesi disforik bozukluk hakkında yeni ipuçları

Adet öncesi disforik bozukluk hakkında yeni ipuçları

Adet döngüsü boyunca beyin serotonin reseptörlerinin dinamik ifadesi, adet öncesi disforik bozukluk hakkında ipuçları sağlıyor.

Fiziksel semptomların yanı sıra depresyon ve anksiyeteyi de içerebilen adet öncesi sendromu (PMS), adet gören bireylerin yaklaşık yarısını adetin başlamasından birkaç gün önce etkilemektedir.

Kadınların %3 ila 8’i, adet döngüsü sırasında kaygı, depresyon ve duygudurum dalgalanmalarına neden olan bir bozukluk olan adet öncesi disforik bozukluktan (PMDD) muzdariptir. Biyolojik Psikiyatri dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre PMDD’si olan bireylerde, preovülasyon fazından premenstrüel döngü fazına kadar serotonin taşıyıcı yoğunluğunu arttığı görülmektedir. Bulgular, PMDD için yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Mevcut çalışmada, beyindeki serotonin sistemi ile estradiol arasındaki etkileşimi araştırıldı. Araştırmada, adet öncesi disforik bozukluğu (PMDD) olan hastalarda merkezi sinir sisteminin serotonin taşıyıcılarının yoğunluğunu periovulatuar fazda artırdığını (estradiol seviyeleri yüksek olduğunda) adet öncesi döngü aşamasında ise (hem estradiol hem de progesteron azaldığı dönem) azalttığını ortaya koydu.

Hormonlarla ilgili bir problem yok

PMDD’li kadınlar ile sağlıklı kadınlar arasında yumurtalık hormonlarındaki dalgalanmaları karşılaştıran önceki çalışmalar, ilginç bir şekilde, önemli bir fark bulamadı, bu da periferde düzensiz hormonların PMDD bozukluğunun altında yatan neden olmadığını düşündürüyor.

Alternatif bir fikir, beynin normal endojen hormonlarla ilgili değişikliklere tepkisinin PMDD’li hastalarda farklı olduğudur, ancak bunun nasıl olduğu belirsizliğini koruyor. PMDD’nin seçici serotonin geri alım inhibitörleri veya SSRI’lar ile tedavisi, depresyon tedavisinde olduğu gibi haftalar yerine saatler veya günler içinde semptomların oldukça hızlı bir şekilde hafiflemesiyle sonuçlanır.

Serotoninin kısa dönemdeki değişimi

Almanya, Leipzig’deki Max Planck İnsan Bilişselliği ve Beyin Bilimleri Enstitüsü’nden PhD Julia Sacher liderliğindeki çalışmada, iki adet döngüsü boyunca PMDD’li 30 hasta ve etkilenmemiş 29 kontrol kadını inceledi. Araştırmacılar, beyindeki serotonin taşıyıcı proteinin döngü boyunca mevcudiyetini görselleştirmek için pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntüleme kullanarak serotonin taşıyıcı proteinin ifadesindeki kısa vadeli değişiklikleri gözlemlediler.

Dr. Sacher, “PMDD’li hastalarda periovulatuardan dönemden premenstrüel faza geçişte – serotonin taşıyıcı ifadesinden zengin bir beyin bölgesi olan orta beyinde %18’lik önemli bir artış bulduk. Ayrıca bu artış, adet öncesi depresif ruh halinin şiddetiyle ilişkilendirildi.” dedi.

Beklenmedik bir şekilde, Dr. Sacher ve meslektaşları, sağlıklı kadınlarda orta beyindeki serotonin taşıyıcı yoğunluğunda da bir azalma buldular; çalışma ekibi bu durumu değişen hormonların bulunduğu bir ortamda sağlıklı kadın beyninin koruyucu bir mekanizmasına işaret edebileceği şeklinde yorumladı.

Serotonin taşıyıcı yoğunluğunun duruma göre değişimi

“Tipik olarak, serotonin taşıyıcı yoğunluğunun bireysel bir özellik olduğu ve insan beyni yaşlandıkça on yılda yalnızca yaklaşık %10’luk bir değişim olduğu, daha kısa zaman dilimlerinde değişen bir durum olduğu varsayılır. Bununla birlikte, mevsimsel duygulanım bozukluğu (SAD) olan hastalarda yapılan çalışmalar, serotonin taşıyıcının mevsimsel değişikliklerini gösteriyor,” diye açıkladı Dr. Sacher.

“Depresyonda serotonin taşıyıcı yoğunluğu hakkındaki bulgular farklı sonuçları işaret ediyor olsa da bu, o hastalığın heterojenliğinden kaynaklanıyor olabilir. PMDD veya SAD gibi daha homojen duygudurum bozukluk türlerinde, serotonin taşıyıcı mevcudiyetinin nispeten hızlı dinamikleri önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor.

Sonuç

Biyolojik Psikiyatri editörü Dr. John Krystal, çalışma hakkında şunları söyledi: “Teknik olarak zorlu olan bu çalışma, bazı kadınlarda adet öncesi olumsuz ruh hallerine katkıda bulunan yeni bir potansiyel mekanizmayı tanımlıyor. Ayrıca bu sonuçlar, adet öncesi disforik ruh halini tedavi etmek için halihazırda kullanılan SSRI’ların kullanımını da destekler.” ifadelerinde bulundu.

Sonuç olarak bulgular, PMDD’li bireylerin adet döngüleri boyunca serotonin taşıyıcı yoğunluğunda kısa vadeli değişiklikler yaşadığını; dolayısıyla hastaların, bu değişiklikleri en iyi şekilde dengelemek için döngüleri sırasında belirli zamanlarda SSRI kullanarak fayda görebileceklerini düşündürmektedir.

KAYNAKÇA:
– Sacher, J., Zsido, R. G., Barth, C., Zientek, F., Rullmann, M., Luthardt, J., … & Sabri, O. (2023). Increase in serotonin transporter binding in patients with premenstrual dysphoric disorder across the menstrual cycle: a case-control longitudinal neuroreceptor ligand PET imaging study. Biological Psychiatry.
– NeuroscienceNews. (23.03.2023). Dynamic Expression of Brain Serotonin Receptors Across the Menstrual Cycle Provides Clues About Premenstrual Dysphoric Disorder.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler