Anksiyetede ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynakları

Anksiyetede ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynakları

Anksiyete bozukluklarının (kaygı bozukluğu) baskın bir özelliği ailesel kümelenmedir. Bununla birlikte, nesiller arası kaygı benzerliğinin altında yatan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Kaygıda ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynaklarını çözerek, anksiyete bozukluklarının aile içi geçişini önlemeye yardımcı olabiliriz. Bu nedenle, aile üyeleri arasındaki benzerliklerin genetik ve çevresel kaynaklarına ilişkin tarafsız ve ayrıntılı tahminler elde etmek için hem ebeveynlerden hem de ikizlerden alınan bilgilere ihtiyaç vardır.

Yapılan bir çalışma aynı cinsiyetten ikizleri olan 991 aileden gelen verileri incelemiştir. İkizlerde sürekli kaygı düzeyi, öz bildirim (Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri) ve ebeveyn bildirimi (STAI-T ebeveyn formu) ile değerlendirilirken, ebeveynler ise sürekli kaygı öz bildirim (STAI-T) envanteri ile değerlendirilmiştir. Bir çekirdek ikiz aile modeli kurulmuş ve iki anket verileri kullanarak genetik ve çevresel varyantlar tahmin edilmiştir.

Sonuçlar, eklemeli genetik (A), baskın genetik (D) ve paylaşılmayan çevresel (E) etkilerin sürekli kaygıya önemli ölçüde katkıda bulunduğunu, oysa ailesel çevresel etkilerin (F) ve pasif gen-çevre korelasyonlarının (rGE) sürekli kaygıda etkili olmadığı gösterdi. Kardeş çevresel etkiler (S) yalnızca öz-bildirim verilerinde bulundu ve genetik etkiler Dalga 1’den Dalga 2’ye düştüğünde arttı.

Çalışma, aile içi sürekli kaygı benzerliğinde kalıtımın önemli rolünü vurgulamaktadır. Ortak aile ortamlarından ziyade ek genetik etkilerin, ebeveyn-yavru kaygı benzerliğini açıkladığını ve kaygının nesiller arası aktarımında genetik bir mekanizma olduğu ortaya koymuştur. Ebeveyn-çocuk benzerliği, doğrudan çevresel aktarımdan ziyade öncelikle paylaşılan genetik yapı nedeniyle meydana geliyor. Bu bulguların anksiyete bozuklukları için hem teorik hem de pratik önemi vardır. Gelecekteki araştırmalar, gen-çevre etkileşimini ve cinsiyet farklılıklarını inceleyerek anksiyeteye dair anlayışımızı genişletebilir.

KAYNAK:
– Ding, Q., Bi, D., Zhou, Y., Bai, X., & Li, X. (2021). Genetic and environmental sources of familial resemblance in anxiety: a nuclear twin family design. Psychological Medicine, 1–9. DOI: 10.1017/s0033291721001197