Kadınlarda Görülen Pelvik Ağrının Psikiyatrik Yönleri

Süreğen pelvik ağrı (alt bölge ağrısı) sık görülen, kadınların günlük hayatlarını ve genel anlamda kendilerini sağlıklı ve iyi hissetmelerini olumsuz yönde etkileyen bir sendromdur.

Kadınlarda görülen pelvik ağrının psikiyatrik yönleri

Kadınlarda yaygınlığı %15 bulunmuştur, kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınların % 40’ı süreğen pelvik ağrıdan şikayet etmektedir. Süreğen pelvik ağrının çeşitli tanımları bulunmakla birlikte, sık kullanılan bir tanımı, karnın alt bölgesinde, en az altı aydır devam eden, aralıklı ya da sürekli, adete uyan ya da adetten bağımsız olarak ortaya çıkan ağrılı durumlardır.

Süreğen pelvik ağrının psikiyatrik sınıflaması

Altta yatan fiziksel bir neden bulunamayan süreğen pelvik ağrı psikiyatrik sınıflamalarda “somatoform bozukluklar” başlığı altında ele alınır. Bu hastalarda cinsel işlev bozuklukları, mide barsak rahatsızlıkları, baş ağrıları, dolaşım bozuklukları, menstrüasyon öncesi şikayetler gibi ek birçok psikosomatik semptom bulunabilmektedir.

Süreğen pelvik ağrının fiziksel nedenleri

Psikosomatik hastalıklar polikliniğine yönlendirilen süreğen pelvik ağrı hastaları çoğu zaman ”zor” hastalardır, zira fiziksel bir şikayet nedeniyle hekime başvurmuşlar, ancak yapılan kapsamlı tetkik ve incelemelerde ağrıyı açıklayacak belirli bir fiziksel neden bulunamamıştır. Bu zorluk, hekim-hasta ilişkisinde çoğu zaman çatışmalar, hastanın tedaviyi erken bırakması, hekim değiştirmesi ve bazen de hastanın semptomlarının alevlenmesi şeklinde kendini gösterebilir.

Psikiyatrik değerlendirmede eş tanılar sorgulanırken öteki süreğen ağrılı durumlarda olduğu gibi depresyon mutlaka araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.