Obezite ve Psikiyatri

Obezite birçok açıdan psikiyatrik özellik taşır. Bunlardan birisi de bilişsel işlevlere etkisidir. Bilindiği gibi obezite Tip II diyabete yatkınlık yaratır. Burada insüline direnç vardır.

Diyabet ise sadece böbrek, sinir, damar ve gözü etkilemez aynı zamanda beyni de etkiler. Bunun bir göstergesi de obeziteye bağlı Tip II diyabette rastlanan bilişsel işlev bozukluklarıdır.

Özellikle, zekâ, dikkat, psikomotor hız, görsel algı bozuklukları ortaya çıkar. En büyük etki alanı mental yavaşlamadır. Hafıza ve öğrenme zorlaşır.

EEG de temporo-oksipital alanlarda alfa, beta ve gama ritmi azalır, delta ve teta gibi yavaş ritimler artar.

Tabi ki en ciddi önlem obeziteye karşı toplumsal mücadeledir.

Obeziteye ve dolayısıyla diyabete bağlı bilişsel işlev bozukluklarının düzeltilmesi için psikiyatrik destek önemlidir. Sürecin takibinde ise EEG özel bir yer taşımaktadır.