Kivi ruh halini iyileştirmeye yardımcı oluyor

Kivi ruh halini iyileştirmeye yardımcı oluyor

Yapılan bir araştırma; kivi takviyesinin canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini, uyku kalitesi ile miktarını artırdığını ve fiziksel aktiviteleri kolaylaştırdığını ortaya çıkardı.

C vitamini alımı daha iyi ruh hali, canlılık, esenlik ve daha düşük depresyon ile ilişkilendirilirken, C vitamini eksikliği daha yüksek depresyon ve bilişsel bozulma ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, C vitamini takviyeleri ya da tam gıda kaynakları kullanılmaya başlandıktan sonra ruh halindeki iyileşmelerin ne kadar hızlı gerçekleştiğini değerlendiren araştırmalar sınırlıdır.

The British Journal of Nutrition’da yayınlanan bir çalışma bu boşluğu, düşük C vitaminine sahip 155 yetişkin üzerinde 8 haftalık bir diyet müdahalesi ile doldurmayı amaçladı.

Kivi mi, C-vitamini mi?

Katılımcılar her gün C vitamini takviyesi, plasebo ya da iki adet kivi aldı. Bireyler daha sonra akıllı telefon anketlerini kullanarak canlılıklarını, ruh hallerini, gelişimlerini, uyku kalitelerini, uyku miktarlarını ve fiziksel aktivitelerini rapor ettiler.

Araştırmacılar, kivi takviyesinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini, 14-16 gün civarında zirveye ulaştığını ve 14. günden itibaren gelişmeyi iyileştirdiğini buldular. C vitamini ise 12. güne kadar ruh halini daha sınırlı iyileştirdi.

Bütünsel gıdalar daha etkili

Araştırmanın eş yazarı Psikoloji Bölümü’nden Profesör Tamlin Conner, bulguların insanların zihinsel sağlıklarını desteklemeleri için somut ve erişilebilir bir yol sağladığını söylüyor.

Profesör Tamlin Conner, “Bu, yediklerimizin nasıl hissettiğimiz üzerinde nispeten hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize yardımcı oluyor. Katılımcılarımız başlangıçta nispeten iyi bir ruh sağlığına sahipti. Bu nedenle iyileştirme için çok az yer vardı, ancak yine de kivi veya C vitamini müdahalelerinin faydalarını bildirdiler” diyor.

C vitamini tabletleri bazı iyileşmeler gösterirken, çalışmanın kivi gibi bütün gıdaları tüketmenin potansiyel sinerjik etkilerinin altını çizdiğini de ekliyor.

Son olarak Profesör Conner, “Beslenmeye ve sağlığa bütüncül bir yaklaşımı, besin açısından zengin çeşitli gıdaları diyetinize dahil etmeyi teşvik ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (26.01.2024). Can A Furry Fruit Help Boost Mood and Mental Health?
– Fletcher BD, Haszard JJ, Vissers MCM, Conner TS. Smartphone survey data reveal the timecourse of changes in mood outcomes following vitamin C or kiwifruit intervention in adults with low vitamin C. British Journal of Nutrition. Published online 2023:1-13.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler