Depresyon her zaman nöroinflamasyonla bağlantılı değildir

Depresyon her zaman nöroinflamasyonla bağlantılı değildir

Majör depresif bozukluğun altında yatan nörokimyasal süreçleri ortaya koyan hipotezlerden biri nöroinflamasyon hipotezidir. Nöroinflamasyon, inflamatuar (iltihabi) bir zorluğa yanıt olarak beynin doğuştan gelen bağışıklık sisteminin aktivasyonu olarak tanımlanır ve beyindeki bir dizi hücresel ve moleküler değişiklik ile karakterize edilir.1

Nöroinflamasyon depresyonla ilişkili beyin süreçlerini etkiliyor

Yapılan bazı klinik çalışmalar nöroinflamasyonun, majör depresif bozuklukla ilişkili üç nörobiyolojik bağlantısıyla etkileşime giren anahtar bir faktör olduğunu göstermiştir: serotonininin tükenmesi, vücudun tehlike anında savaş-kaç tepkisini üreten HPA ekseninin düzensizliği ve hipokampüste üretilen nöronların devamlılığında aksaklıklar.2

Geriyatrik depresyonun nöroinflamasyonla ilişkisi

Geriyatrik depresyonda nöroinflamasyon hipotezi, hastalığın gelişmesinde aracı bir mekanizma olarak kabul edilmektedir. Yaşlanma süreci, merkezi sinir sisteminde bağışıklık iletişiminin bozulmasına, sinir hücrelerinde abartılı ve uzun bağışıklık tepkilerine neden olur. Bu yanıtlar, beyindeki duygusal ve bilişsel ağların etkilenmesiyle bireyde geriyatrik depresyonun depresif ve bilişsel belirtilerini anımsatan davranışsal değişikliklere yol açabilmektedir. Bazı antidepresanlar, inflamasyon belirteçlerinin ifadesini azaltabilir. Sınırlı veriler, bazı anti-inflamatuar ilaçların antidepresan özelliklere sahip olabileceğine işaret etmektedir.3

Önemli bir ayrıntı: Geriyatrik depresyonda başka iltihabi hastalıkların birlikte görülmesi

Nöroinflamasyonun geriyatrik depresyonla ilişkisi daha önceki çalışmalarla ortaya konsa da sonuçları Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma inflamasyonun her zaman geriyatrik depresyonla ilişkili olmadığını gösterdi.4 Araştırma sonuçları, birçok yaşlı yetişkin için depresyonun inflamasyondan bağımsız olduğu, bunun yanında depresyon-iltihap bağlantılarının, genel olarak yaşlı insanlarda yaygın olan romatoid artrit gibi iltihabi hastalıkların daha yüksek görülmesinden kaynaklandığı yönünde.

Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH) tarafından desteklenen araştırmada, yaşları 50 ile 80 arasında değişen, majör depresif bozukluk kriterlerini karşılayan ancak başka iltihabi durumları olmayan 63 kişiden oluşan bir grubu işe almak için 1.100’den fazla depresif bireyin çevrimiçi ve yüz yüze taramasını kullanıldı. Elde edilen grubu aynı yaştaki 29 sağlıklı bireyle, son derece hassas ölçümlerle karşılaştıran araştırmacılar, gruplar arasında inflamasyona bağlı bağışıklık proteinlerinin kan dolaşımı seviyeleri açısından önemli bir fark bulamadı.

Antidepresan ve anti-inflamatuar tedavisinin etkisi

Araştırmacılar daha sonra depresif hastaların 60’ını sekiz hafta boyunca ya standart bir antidepresan ilaç ya da antidepresan artı bir anti-inflamatuar ilaç ya da plasebo alacak şekilde randomize etti.

Antidepresanla tedavi edilen iki grup, plaseboya göre depresyon derecelendirmelerinde önemli bir iyileşme gösterirken, antidepresan ve antidepresan artı anti-inflamatuar grup arasında sonuçta anlamlı bir fark olmadığını bulmuşlardır.

Ayrıca, her üç grupta da deneklerin kandaki inflamatuar belirteçleri tedaviden önce düşüktü ve tedavi sonucunda önemli ölçüde düşmedi. Bunun dışında araştırmacılar, deneklerin beyin omurilik sıvısını enflamatuar protein IL-1β seviyeleri için test ettiler ve tedaviden önce ve sonra yine düşük seviyeler buldular.

Sonuç

Tedavi çalışmasının sonuçlarına göre birçok yaşlı erişkinde depresyonun inflamasyondan bağımsız olarak meydana geldiğini ve muhtemelen depresyona ek olarak inflamasyon mevcut olmadıkça anti-inflamatuar tedavilerle hafifletilmeyeceğini düşündürmektedir.

Ancak araştırmacılar, çalışmalarının inflamatuar bozuklukları olan ileri yaştaki depresyon hastalarını dışladığı için, bu tür bozukluklardan kaynaklanan inflamasyonun depresyona katkıda bulunma olasılığını açıkta kaldığını belirtiyorlar.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Sheline, “Çalışmamız, depresyonun farklı alt kategorilerden oluştuğu, bazılarının iltihaplı ve bazılarının olmadığı görüşünü destekliyor” dedi.

Son olarak Dr. Sheline, ” Artan inflamasyonun depresif semptomlara neden olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında depresyonu olan kişiler iltihaplanmaya neden olabilecek başka hastalıkları olup olmadığını görmek için doktorlarına danışmalı” önerisinde bulundu.

KAYNAKLAR:

 1. Neuroinflammation. Reproductive and Developmental Toxicology (Second Edition), 2017
 2. Troubat, R., Barone, P., Leman, S., Desmidt, T., Cressant, A., Atanasova, B., … & Camus, V. (2021). Neuroinflammation and depression: A review. European Journal of Neuroscience, 53(1), 151-171.
 3. Alexopoulos, G. S., & Morimoto, S. S. (2011). The inflammation hypothesis in geriatric depression. International journal of geriatric psychiatry, 26(11), 1109-1118.
 4. Luning Prak, E.T., Brooks, T., Makhoul, W. et al. No increase in inflammation in late-life major depression screened to exclude physical illness. Transl Psychiatry 12, 118 (2022).
 5. Inflammation Is Not Always Linked to Depression. Hannah Messinger, University of Pennsylvania.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler