Empatik bireyler yakınlarının depresyonunu paylaşma riski altında

Empatik bireyler yakınlarının depresyonunu paylaşma riski altında

Evli çiftler ve bakıcılar üzerinde yapılan iki araştırmadan elde edilen verilerin analizine göre, empatik olan kişiler, partnerlerinde de depresyon varsa depresif semptomlar yaşama olasılığı daha yüksek. Buna karşılık, depresif olmayan eşlere sahip empatik bireyler genellikle daha az depresif belirtilere sahip.

Empati nedir?

Empati, başka bir kişinin duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlama ve paylaşma kapasitesidir. Empatik bir birey, kendi bakış açısını gözden kaçırmadan kendisini bir başkasının yerine koyabilir. Empati, başkalarıyla anlamlı bağlar kurma ve sürdürmede, güveni teşvik etmede ve anlayış ve destek duygusunu geliştirmede çok önemli bir rol oynar. Sıkıntı içinde olanlara rahatlık, onaylama ve duygusal destek sunma becerisi için çok önemlidir. Empati aynı zamanda kişiler arası etkileşimlerde aidiyet ve şefkat duygusunu da teşvik eder.

Empatinin diğer yüzü

Bununla birlikte, giderek artan sayıda araştırma empatinin ruh sağlığı açısından olumsuz sonuçları da olabileceğini göstermektedir. Başkalarıyla empati kurmak zahmetli ve maliyetli olabilir. Ayrıca empati kuran kişi için stresin ve olumsuz duyguların artmasına da yol açabilir.

Buna paralel olarak, özellikle başkalarının acılarıyla düzenli olarak empati kuran bakım verenler arasında ruh sağlığı sorunlarının daha yaygın olduğu görülmüştür. İkincil travma ve merhamet yorgunluğu olguları ruh sağlığı alanında çalışan kişiler arasında iyi bilinmektedir. Zaman içinde, başkalarının travmatik hikayelerine sürekli maruz kalmak duygusal ve psikolojik sıkıntıya yol açabilir ve travmayı doğrudan yaşayan bireylerin yaşadıklarına benzer semptomlarla sonuçlanabilir.

Yakın ilişkide empati

Araştırmanın yazarı Casey L. Brown ve meslektaşları, yakın ilişkide bulunulan partnerin depresyon ve anksiyete semptomlarının empatik doğruluk ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi etkileyip etkilemediğini incelemek istemişlerdir. İlk çalışmanın katılımcıları, uzun süreli evlilikleri olan 156 heteroseksüel orta yaşlı ve yaşlı evli çiftti. Bu çiftler ortalama 31 yıldır evlidir. İkinci çalışmanın katılımcıları, demanslı yakın akraba partnerlerin 102 gayriresmi bakıcısıydı. Bu kişiler San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi (UCSF) Hafıza ve Yaşlanma Merkezi’nden alınmıştır. Bakım verenlerin %90’ı eş, kalan %10’u ise evli olmayan partnerler, aile üyeleri ve arkadaşlardan oluşuyordu.

156 heteroseksüel orta yaşlı ve yaşlı evli çift üzerinde yapılan çalışma

İlk çalışmada, katılımcılar depresif ve anksiyete semptomları (Semptom Kontrol Listesi-90) ve empatik doğruluk değerlendirmelerini tamamladılar. Empatik doğruluğu değerlendirmek için araştırmacılar her çiftten, evliliklerinde devam eden bir çatışma hakkında 15 dakikalık bir konuşma yapmalarını istedi ve bu konuşmayı kaydetti.

Birkaç gün sonra katılımcılar laboratuvara geri döndü. Araştırmacılar bireylere kaydı gösterdi ve aşırı olumsuzdan aşırı olumluya doğru giden bir kadran kullanarak kaydı izlerken önce kendi duygularının değerini derecelendirmelerini istedi. Katılımcılar kadranı, o anda videodaki duygularının değerliliğini ve yoğunluğunu temsil edecek şekilde sürekli olarak ayarlamaları gerekiyordu.

Katılımcılar bu görevden sonra, partnerlerinin duygusal durumunu da aynı şekilde değerlendirdiler. Katılımcının empatik doğruluğunun ölçüsü, partner tarafından verilen partnerin duygu derecelendirmeleri ile katılımcı tarafından verilen aynı duyguların derecelendirmeleri arasındaki uyum düzeyiydi. Kayıtlar ve empatik doğruluk, 1989’dan başlayarak 20 yıl boyunca dört zaman noktasında toplandı.

Demanslı bireyler ve gayrıresmi bakıcılarının arasında yapılan çalışma

İkinci çalışmada, bakım verenler iki farklı heteroseksüel evli çiftin iki videosunu izlemiş ve videodaki yeşil nokta ile işaretlenmiş kişinin duygularını derecelendirmişlerdir. Bu görev katılımcı bakım verenlerin, empatik doğruluklarını değerlendirmek için kullanıldı. Bunun yanı sıra, katılımcılar depresif ve anksiyete semptomlarının bir değerlendirmesini (Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi Depresyon ölçeği) tamamladılar. Araştırmacılar, bakım alanların depresif ve anksiyete semptomlarını, hastalık şiddetini (Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği) ve fonksiyonel bozuklukları (Lawton-Brody Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği) değerlendirmek için klinik mülakatları kullandılar.

Empatik bireylerin duygu durumu partnerininkiyle ilişkili

İlk çalışmanın sonuçları, partnerleri yüksek depresif semptomlara sahip olan yüksek empatik doğruluğa sahip katılımcıların da daha yüksek depresif semptomlara sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu bireyler arasında empatik doğruluk ile depresif belirtiler arasındaki ilişki pozitifti. Partnerleri düşük depresif semptomlara sahip olan yüksek empatik doğruluğa sahip katılımcıların kendileri daha düşük depresif semptomlara sahip olma eğilimindeydi. Bu grupta, empatik doğruluk ile depresif belirtiler arasındaki ilişki negatiftir. Partnerin ve kişinin kendi depresif semptomları arasındaki ilişki, düşük empatik doğruluğa sahip katılımcılarda mevcut değildi. Anksiyete için böyle bir ilişki bulunmamıştır.

Aynı durum bakım verenler için de geçerli

İkinci çalışmanın sonuçları bulguları doğrulamıştır. Bakım alanlar yüksek düzeyde depresif olduğunda, bakım verenler ne kadar empatik olursa, depresif semptomları da o kadar fazla oluyordu. Bununla birlikte, bakım alıcısının hiç depresif belirtisi olmadığında veya çok az olduğunda, bakım verenin daha yüksek empatik doğruluğu daha düşük depresyon belirtileriyle ilişkilendirilmiştir. Empatik doğruluğu düşük olan bakım verenlerde, bakım alanın ve kendilerinin depresif belirti şiddeti arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Bu çalışma, empati ve ruh sağlığı arasındaki etkileşimlerin bilimsel olarak anlaşılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken sınırlamaları da vardır. Özellikle, çalışma tasarımı sonuçlardan herhangi bir neden-sonuç çıkarımına izin vermemektedir. Bu nedenle, empatinin depresyon bulaşmasına mı yol açtığı yoksa depresyonun empati düzeyini mi azalttığı bilinmemektedir.

KAYNAKLAR:
– Brown, C. L., Grimm, K. J., Wells, J. L., Hua, A. Y., & Levenson, R. W. (2023). Empathic Accuracy and Shared Depressive Symptoms in Close Relationships. Clinical Psychological Science, 11(3), 509–525.
– PsyPost (03.08.2023). Empathic individuals are at risk of sharing depressive symptoms of their partners, study finds.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler