Beyin taramaları TSSB’de uzun dönem travma etkilerini çözümlüyor

Beyin taramaları TSSB’de uzun dönem travma etkilerini çözümlüyor

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun etkileri, travma atlatan kişilerin %2 ile %10’u arasında yoğun olarak duygusal dalgalanmalar kaynaklı anksiyete olarak kendini göstermektedir. 104 travma mağdurunun beyin taramaları kullanılarak kimlerin TSSB’ye yatkın olduğunu belirlemek için bir araştırma yapılmıştır.

Taramaların sonuçları, sağ frontal gyrusların aktivasyonunun TSSB iyileşmesi vadettiğini göstermektedir. Bu beyin desenlerinin tanınması, efektif erken müdahaleye öncülük edebilecek bulgular olarak öngörülmektedir.

Anahtar bilgiler

 1. Araştırmacılar beyin taramalarını kullanarak neden travma atlatanların yalnızca bir kısmında TSSB görüldüğünü anlamaya çalışmıştır.
 2. Sağ frontal gyruslardaki daha yüksek aktivasyonun duygusal düzenlemeyle bağlantılı olması, TSSB semptomlarının tedavisinde daha etkili olduğu tahmin edilmiştir.
 3. Bu beyin devrelerini tanımlamak TSSB’nin evrimini ve erken tedavisinin rehberliğine yardımcı olmaktadır.

Bazı Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri kronikleşmeyebilir

Travmatik bir deneyim sonrasında insanların çoğu travma ardından bir problem yaşamaksızın atlatırken bazı durumlarda %2 ile %10 arasında travma sonrası stres bozukluğu görülebilmektedir. Bu mental bozukluk anksiyetenin zayıflatıcı semptomları dolayısıyla duygusal dengesizliğe sebep olabilmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu semptomları travma atlatanların %40’ında travma sonrasında akut olarak görülebilmektedir, fakat tam anlamıyla TSSB’ye, vakaların yalnızca ufak bir alt grubunda rastlanmaktadır. Erken tanı, risk alındaki kişilerin erken tedavisi ve muhtemel hastalığın önlenmesi için kritiktir.

Texas A&M Üniversitesinde, Doktor Israel Liberzon liderliğindeki yeni bir çalışma tam olarak bunu yapmayı amaçlamaktadır. Biyolojik Psikiyatri: Bilişsel Nörobilim ve Nörogörüntüleme çalışması Elsevier tarafından yayınlanmıştır.

Uzun bir süre içerisinde TSSB’nin duygu işleme ve düzenleme ile ilgili bölgelerde, özellikle amigdala, insula ve prefrontal korteks, değişiklikleri içerdiği araştırmacılar tarafından anlaşılmıştır. Fakat TSSB’yle ilgili farklılıkların ne zaman ortaya çıktı henüz net değildir.

Araştırmacılar bu çalışmada 104 travma mağdurunun, genellikle araba kazası, travma sonrası 1, 6 ve 14. aylarında çekilmiş beyin taramalarını toplamıştır. Araştırmacılar travmadan kısa bir süre sonraki beyin aktivitelerini inceleyerek kimin TSSB gelişimi açısında daha fazla risk altında ya da kronik TSSB’ye karşı daha dirençli olduğunu tahmin edebilmeyi ummuştur.

Dr. Liberzon sonuçlar hakkında: “Bugüne kadarki ileriye dönük hedeflenmiş bu en büyük çalışmada, travma sonrası mağdurların sağ inferior frontal gyruslarında daha yüksek aktivasyon, bilişsel kontrol ve yeniden duygusal değerlendirme; erken TSSB semptomlarında daha iyi iyileşmeyi öngörüyor. Bu sonuçlar, korkunun düzenlenmesinde ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu gelişiminde kortikal/ bilişsel bölgelerin kritik rollerini vurguluyor.” demiştir.

Daha da önemlisi, araştırmacılar hastaların beyin aktivitesinde süreç boyunca meydana gelen değişikliklerin belki de devam eden patolojik bir süreci yansıttığını tahmin etmiştir.

Dr. Liberzon ‘’Akut durumdan kronik duruma geçen Travma Sonrası Stres Bozukluğunun patofizyolojisini anlamak, sonunda mekanizmalara dayalı bir tedavinin geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Sonuçlar ayrıca klinik uzmanlarına, travmadan bir yıl sonra dahi TSSB geliştirme riski daha yüksek olan travma mağdurlarını erken tanıma ve tedavi etmede yardımcı olabilir.’’ diye eklemiştir.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News. (21.09.2023). Predicting PTSD: Brain Scans Unravel Trauma’s Long-term Effects
– Sheynin, J., Lokshina, Y., Ahrari, S., Nickelsen, T., Duval, E. R., Ben-Zion, Z., … & Liberzon, I. (2023). Greater early post-trauma activation in right inferior frontal gyrus predicts recovery from posttraumatic stress disorder symptoms. Biological psychiatry: cognitive neuroscience and neuroimaging.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler