Depresif atakları önlemede Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi

Depresif atakları önlemede Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi

Depresif ruminasyon sırasındaki beyin aktivitesinin, Farkındalık Temelli Bilişsel Davranışçı Terapiden sonra değiştiği tespit edildi.

Depresyon dünya çapında önde gelen bir engellilik nedeni ve en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biri. Depresyon yaşayan bireyin her depresif dönemle birlikte, gelecekte başka bir depresif dönem yaşama riski artmaktadır. Üç depresif dönemden sonra, başka bir depresif dönem olma riski ise yaklaşık %80’e çıkmaktadır.

Sonraki depresif atakları önlemede Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi

Farkındalık temelli bilişsel terapi, birden fazla depresif dönem geçirmiş kişilerde başka bir depresif dönem ortaya çıkma riskini azaltmak için kullanılan tedavilerden biridir. Bu tedavi yöntemi, bireyleri dikkatlerini uyum sağlayacak şekilde düzenlemeye ve şu andaki vücut durumlarının farkında olmaya eğitir. Terapinin arkasındaki fikir, bu becerilerin bir kişinin sözde ruminatif durumun başlangıcını tanımasına ve bundan kurtulmasına veya tamamen kaçınmasına yardımcı olmasıdır.

Ruminasyon nedir?

Ruminatif bir durum, bir kişinin duygusal sıkıntıyla sonuçlanan geçmiş ve şimdiki olumsuz içeriğe odaklandığı bilişsel bir durumdur. Bu durum devam eder ve kişi, özellikle ruminatif bir durumda olduğunun farkında değilse, bu durumdan çıkmakta güçlük çeker. Ruminatif durumlar, depresif semptomların başlangıcı, sürdürülmesi ve şiddetlenmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Terapiler ruminasyonu azaltıp beyin aktivitesini değiştiriyor mu?

Danimarka’da yapılan bir nörogörüntüleme çalışması, farkındalığa dayalı bilişsel terapinin, depresif ruminatif bir durum sırasında beynin belirginlik ağı ile lingual girus arasındaki bağlantının azalmasına izin verdiğini gösterdi. Bağlantısallıktaki bu değişiklik, katılımcıların vücut duyumlarına dikkati sürdürme ve kontrol etme becerilerindeki gelişmelere aracılık etti. Çalışma, Biological Psychiatry dergisinde yayınlandı.

Çalışmanın yazarı Anne Maj van der Velden ve meslektaşları, tekrarlayan depresyonun etkili mindfulness temelli bilişsel terapi tedavilerinin ardındaki beyin aktivitesi mekanizmalarını incelemek istediler. Danimarka’nın Orta Jutland bölgesindeki genel uygulamalardan ve yerel psikiyatri birimlerinden tekrarlayan majör depresif bozukluğu olan 80 katılımcıyı çalışmaya aldılar.

Katılımcılar rastgele 50:30 oranında iki gruba ayrıldı. Daha büyük grup, olağan tedavilerine ek olarak 8 haftalık bir farkındalık temelli bilişsel terapi sınıfı aldı. Diğer grup bu dönemde sadece depresyonları için olağan tedavilerini aldılar.

Çalışmanın başlangıcında ve bilişsel terapi derslerinin bitiminden sonraki 1 ay içinde, katılımcılar depresif belirtileri, içsel farkındalık yani kişinin bedensel duyumlarının farkındalığı değerlendirmelerini, farkındalık becerilerini ve ruminasyon tepkilerini ölçen bir dizi anket tamamladılar.

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG)

Katılımcılara ayrıca yapısal bir tarama ve dört ayrı fonksiyonel bağlantı taraması içeren fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme uygulandı. Bu fonksiyonel bağlantı taramalarının her biri 5 dakika sürdü. Taramalar birkaç ardışık koşulda yapıldı: katılımcı dinlenirken, bir farkındalık meditasyon durumuna yönlendirilirken ve katılımcı bir ruminasyon durumuna yönlendirilirken. Ruminasyon koşuluna katılım etik nedenlerden dolayı isteğe bağlıydı. Yirmi katılımcı katılmamaya karar verdi ve bu katılımcılar, diğer katılımcılara göre daha belirgin depresif belirtilere sahipti.

Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresif semptomlara etkisi

Sonuçlar, farkındalığa dayalı bilişsel terapi tedavisinin, depresyon için olağan tedaviye kıyasla depresif belirtileri azalttığını gösterdi. Aynı zamanda, eğilimsel farkındalık becerilerini, bedensel duyumların merkezsizliğini ve farkındalığını, kişinin duygularının vücuttaki tezahürlerinin farkındalığını, içgörü için bedeni dinleme becerisini ve vücut duyumlarına dikkati sürdürme ve kontrol etme becerisini artırdı. Ruminasyon üzerinde herhangi bir etkisi olmadı.

Terapinin nöral ağlara etkisi

Araştırmacılar, farkındalığa dayalı bilişsel terapi tedavisinin, belirginlik ağındaki ve beynin varsayılan mod ağında nöral bağlantıyı değiştirip değiştirmediğini test ettiler. Varsayılan mod ağı, öncelikle dorsal medial prefrontal korteks, posterior singulat korteks/precuneus ve beynin angular gyrus bölgelerinden oluşan büyük ölçekli bir beyin ağıdır. Varsayılan mod ağı, kişi uyanık dinlenme halindeyken ve dış dünyaya odaklanmadığında en aktiftir. Belirginlik ağı ise anterior insula ve dorsal anterior singulat korteksten oluşur. Diğer birbirine bağlı beyin hücreleri ağlarıyla birlikte, iletişim, sosyal davranış ve öz farkındalık dahil olmak üzere çeşitli karmaşık beyin işlevlerine katkıda bulunur.

Sonuçlar, bilişsel terapi tedavisi gören grupta beynin hem sağ lingual girus hem de sol yanal oksipital korteks bölgeleri ile belirginlik ağı bağlantısındaki değişiklikleri gösterdi. Alanlar arası bağlantısallık tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, iki grubun bilişsel tedavi uygulama öncesinde farklılık göstermezken tedaviden sonra, bilişsel terapi uygulanan grupta, belirginlik ağı ile oksipital korteksin her iki bölgesi ve beynin lingual girusu arasındaki bağlantıda azalma görüldüğü rapor edildi.

Sonuç

Çalışmanın yazarları sonuçlar hakkında “Bu bulgular, klinik olarak etkili bir farkındalık müdahalesinin, depresif ruminasyon sırasında nörobilişsel işleyişi ve dikkati bedene sürdürme becerisini modüle ettiğini gösterdi” dedi.

Çalışma, psikoterapötik tedavilerin nöral temellerinin bilgisine değerli bir katkı sağlıyor. Bununla birlikte, çalışma tasarımında aktif bir kontrol grubu bulunmadığına dikkat edilmelidir, dolayısıyla gözlemlenen etkilerin bilişsel terapi grubunda kullanılan terapi prosedürüne özgü olup olmadığı veya herhangi bir grup çalışmasının benzer sonuçlar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Ek olarak, araştırmacılar, farkındalık temelli bilişsel terapi tedavileri sırasında tedavi protokolüne bağlılığı ölçmediklerini bildirmektedir.

KAYNAKÇA:
– van der Velden, A. M., Scholl, J., Elmholdt, E. M., Fjorback, L. O., Harmer, C. J., Lazar, S. W., … & Kuyken, W. (2023). Mindfulness training changes brain dynamics during depressive rumination: A randomized controlled trial. Biological Psychiatry, 93(3), 233-242.
– Vladimir Hedrih. (19.03.2023). Brain activity during depressive rumination changes after mindfulness training. PsyPost.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler