Alzheimer Başlangıcı

Alzheimer genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın seyrinde bireylerin dikkat ve bellek yetilerinde bozulmalar meydana gelmektedir. Tabi hastaya Alzheimer tanısı koyarken önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir.

Bireylerin normal yaşlanma süreçlerinde de bir takım bilişsel bozulmalar olabilmektedir. Normal yaşlanma süreci ile hastalığın erken dönemleri birbiriyle benzerlik gösterebilmektedir. Başlangıç aşamalarında bellekte hafif bozulmalar görülürken henüz muhakeme süreçlerinde ve günlük bireysel aktivitelerde bozulma görülmemektedir.

Normal yaşlanma sürecini yaşayan bir birey ile Alzheimer başlangıcında olan bir hasta arasındaki belirgin farklardan biri; bilişsel ve işlevsel yetilerin hasta bireylerde çok daha hızlı bir şekilde bozulmaya uğramasıdır. Beynin bellek ile ilgili bölgesi, hastalığın ilk aşamalarında hasar görmeye başlar bu sebeple de unutkanlık ilk dikkat çeken belirtidir.

Alzheimer Başlangıcı Belirtileri Nelerdir?

Hastalığının ilk evrelerinde hastada bir sorun olup olmadığını fark etmek genelde çok güç olabilir. Çünkü fark edilen bazı bulgular çevresel faktörlerin etkisine yorumlanabilmektedir. Hastaların aileleri tarafından gözlemlenebilir bazı belirtilerden söz edebiliriz. Kişi konuşma esnasında bir anda duraksayıp ne söyleyeceğini unutuyorsa, kelimeleri dile getirmede güçlük yaşıyorsa, yakın geçmiş anıları hatırlamakta zorlanıyorsa, eşyalarını her zaman koyduğu yerin dışına koyup uzun bir süre bulamıyorsa, her zaman yapabildiği bir beceride artık zorluk yaşıyorsa, ortada geçerli bir sebep olmaksızın ani sinirlenme ve gerilme gibi ataklar geçiriyorsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır. Çünkü bu belirtiler Alzheimer başlangıcı belirtileri olabilir.

Kişi hastalığın ileri aşamalarında artık bireysel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlayacaktır. Banyo yapması, saçını taraması bile zorlaşabilecektir. Kıyafetlerini seçerken mevsime ters düşecek seçimler yapmak, eşyaları saklama ve bazen biriktirme davranışı sergilemek de hastalığın ileri aşamalarında görülebilecek durumlar arasındadır.

Alzheimer hastalarında sıkça görülen anksiyeteli hal ve tavırlar hastalığın ileri aşamalarında da artarak devam etmektedir. Bulundukları mekânlarda genellikle de evde amaçsızca dolaşmak yerinde duramamak önemli belirtiler arasındadır. Alzheimer dediğimiz bu hastalığın bireylerde uyku bozukluklarına yol açtığı yine sıklıkla görülen bir durumdur. Alzheimer başlangıcında gün içerisinde bile sürekli uyku hali görülürken ileri safhalarda artık hastanın gece uykuları bile bozulmuştur ve günlerce uyuyamayacak durumlara bile gelebilmektedir. Bu kaygılı durum sebebiyle hastalar bakım vereninin veya aile bireylerinin yanlarından ayrılmalarını istemezler. Bazen de mantıksız ve bir anlamı olmayan isteklerde bulunabilir bunlarda inatçı da olabilirler.

Tüm bu semptomlar genelde hasta yakınlarını ve bakım vereni oldukça zor durumlara sokan davranış örüntüleridir. Fakat hasta yakınlarının sabırlı, hoşgörülü ve destekleyici tavırlarının hasta üzerinde ciddi bir terapötik etkiye sahip olduğunu söylemek gerekir. Hasta sosyal çevreden uzaklaştırılmamalı ve var olan düzeninde büyük değişiklikler yapılmamalıdır. Süreç içerisinde uzman desteği de alarak hastalıkla daha kolay bir şekilde baş etmek mümkün olacaktır.