Aşk hormonu etkisi bağlanma biçimi ve kişiliğe bağlı nasıl değişiyor?

Aşk hormonu etkisi bağlanma biçimi ve kişiliğe bağlı nasıl değişiyor?

Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilen ve beyindeki hipofiz bezi tarafından salgılanan bir hormondur. Sosyal bağlanma, güven ve yakınlıkta önemli bir rol oynar. Sarılma, kucaklaşma ve cinsel aktivite sırasında büyük miktarlarda salgılanır. Bu nedenle genellikle “aşk hormonu” olarak adlandırılır.

Oksitosinin güven ve emniyet duygusunu modüle ederek psikoterapötik müdahaleleri kolaylaştırabileceği de öne sürülmüştür. Ancak, bunu araştırmak için yapılan çalışmalar kesin olmayan sonuçlar vermiştir. Bazı çalışmalar kolaylaştırıcı bir etki bildirmezken, bazıları olumlu, bazılarıysa olumsuz etkiler bildirmiştir. Araştırmacılar bu nedenle oksitosinin etkilerinin bağlama bağlı olabileceğini ve bireyler arasında farklılık gösterebileceğini öne sürmüşlerdir.

Oksitosinin etkilerinin bağlı olduğu faktörleri daha fazla araştırmak isteyen bir grup araştırmacı, İsrail’de hastanede yatan ağır ruhsal hastalığı olan hastalarla yapılan bir çalışma düzenlediler. Çalışma öncesinde oksitosinin etkilerinin bireyin bağlanma biçimlerine ve kişilik özelliklerine bağlı olabileceği varsayımında bulundular. Oksitosin hormonunun psikiyatrik semptomlar üzerindeki etkilerinin kişilik özelliklerine bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma Psychoneuroendocrinology dergisinde yayımlandı.

Nazal oksitosin uygulaması

Katılımcılar İsrail’deki Shalvata Ruh Sağlığı Merkezi’nin 87 hastasıydı. Hastaların %55’i duygusal bozukluklardan, %17’si anksiyete bozukluklarından mustaripti ve geri kalan katılımcılar çeşitli diğer akıl hastalıklarına sahipti. 23 katılımcı çalışma tamamlanmadan önce çalışmadan ayrıldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır.

Gruplardan birindeki katılımcılara 4 hafta boyunca her gün saat 8:00 ve 17:00’de olmak üzere günde iki kez oksitosin verildi. Diğer gruptaki katılımcılar ise aynı zaman diliminde aynı görünümde bir plasebo (fizyolojik etkisi olmayan madde) aldı. Bu uygulama, hangi katılımcının hangi gruba ait olduğu konusunda bilgilendirilmeyen hemşirelik personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Hem oksitosin hem de plasebo bir sprey kullanılarak burundan uygulanmıştır. Bu süre zarfında, çalışma katılımcısı haftada iki veya üç kez psikodinamik psikoterapi seanslarına katılmıştır.

Katılımcılar çalışmanın başında ve çalışma tamamlandıktan dört hafta sonra duygusal bağlanma (Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği), kişilik (Beş Büyük Envanter), depresyon (Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği) ve anksiyete (Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri) değerlendirmelerini tamamlamışlardır.

Psikoterapist ve hasta arasındaki çalışma ittifakı her psikoterapi seansından sonra değerlendirilmiştir. Sıkıntı düzeyi de her psikoterapi seansından sonra değerlendirilmiştir. Uzun süreli sıkıntı her hafta bir kez değerlendirilmiştir. Ayrıca, katılımcılar intihar düşüncesi değerlendirmesini (İntihar Düşüncesi Ölçeği) tamamlamıştır.

Bağlanma biçimi değil kişilik etkisi

Sonuçlar oksitosinin etkilerinin bağlanma örüntülerine bağlı olmadığını, ancak kişiliğe bağlı olduğunu göstermiştir. Ne kaçınmacı ne de kaygılı bağlanma örüntüleri oksitosinin psikoterapistle çalışma ittifakı üzerindeki etkilerini hafifletmemiştir. Ancak, kişilik farklı bir hikayeydi.

Bu araştırmacılar, içe dönük kişilere verilen oksitosinin intihar düşüncesinde (intihar etme fikirlerinin sıklığı ve yoğunluğu) hafif bir azalmaya yol açtığını bulmuşlardır. Bununla birlikte, dışadönük kişilerde, belirgin dışadönüklüğe sahip kişilerde, oksitosin uygulaması intihar düşüncesinde hafif bir artışa yol açmıştır. Deneyime açıklık düzeyi düşük katılımcılarda oksitosin depresyon belirtilerinde azalmaya yol açarken, deneyime çok açık katılımcılarda bu durum gerçekleşmemiştir.

Dışadönük bireylerde oksitosinin etkisi

Dışadönük katılımcılarda oksitosin psikoterapistle çalışma ittifakını azaltmış, içedönük katılımcılarda ise azaltmamıştır. Düşük nevrotiklik seviyesine sahip katılımcılarda oksitosin çalışma ittifakını azaltmıştır. Bu etki nevrotiklik düzeyi yüksek katılımcılarda görülmemiştir. Uyumluluk düzeyi düşük katılımcılarda da benzer bir etki bulunmuştur.

“Sonuçlar, kişilik özelliklerinin oksitosin uygulamasının etkisini modüle ettiğini göstermiştir. Spesifik olarak, dışadönüklük ve deneyime açıklık düşük olduğunda, oksitosin uygulaması sırasıyla intihar düşüncesi ve depresyonda iyileşme ile ilişkilendirilmiştir. Düşük dışadönüklük aynı zamanda oksitosin uygulamasını takiben çeşitli anksiyete ve depresyon ölçeklerinde yüksek dışadönüklüğe kıyasla daha yüksek semptomatik iyileşme ile ilişkilendirilmiştir.”

Çalışma, oksitosinin önemli psikolojik süreçler üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken sınırlamaları da vardır. Özellikle, örneklem farklı tanılara sahip katılımcılardan oluşmuştur. Etkilerin belirli zihinsel koşullara sahip kişiler üzerinde farklılık göstermesi mümkündür. Çalışmaya katılanlar aynı zamanda nispeten yüksek dozlarda psikiyatrik ilaçlar almaktaydı ve bunlar ile oksitosin arasındaki etkileşimler de olabileceği göz ardı edilmemelidir.

KAYNAKÇA:
– Vladimir Hedrih (8 May 2023). Effects of oxytocin on psychiatric symptoms depend on personality. PsyPost.
– Tzur Bitan, D., Grossman-Giron, A., Sedoff, O., Zilcha-Mano, S., Nitzan, U., & Maoz, H. (2023). A double-edged hormone: The moderating role of personality and attachment on oxytocin’s treatment facilitation effect. Psychoneuroendocrinology, 151, 106074.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler