Yeni Koronavirus Hastalığının Duygusal Etkisi

Yeni Koronavirus Hastalığının Duygusal Etkisi

Wuhan’daki yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) formu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla büyüyen bir karmaşaya neden olmuştur.

Salgın sırasında yeni vaka sayısındaki artış, artan medya raporları ve ölümlerle beraber toplum kaygısı artabiliyor. Yeni Koronavirüs salgını sırasında anksiyete ve depresyon dahil olmak üzere bir çok psikolojik sorunun arttığı belirtilmiştir.

Karantina ünitelerinde ve hastanelerde çalışan sağlık profesyonellerinin çoğu, ruh sağlığı bakımı için herhangi bir destek eğitim almamaktadır. Bu durum çerçevesinde özellikle hastalar ve birinci basamak sağlık çalışanları savunmasız kalmaktadır.

Özel müdahale gerektiren hasta popülasyonunun yaşlılar ve göçmen işçiler olduğu belirtilmektedir. Özellikle psikiyatrik hastalığı olan yaşlılar daha fazla sıkıntı yaşıyor. Ayrıca, toplu karantina uygulamaları ve toplu taşıma araçlarının kapatılması sonucunda bakıma erişimleri kısıtlanmış olabiliyor. Toplu karantina,  toplumun kaygı düzeyini arttırabiliyor.

COVID-19 salgını acil durum hallerinde ruh sağlığı hizmetlerindeki potansiyel boşluklara, sağlık çalışanlarının ve tıbbi sistemlerin esnekliğine dikkat çekmiştir.

Veriler Scopus ve Embas’in elektronik veritabanlarından alınmıştır.

KAYNAK:
Lima, C. K. T., Carvalho, P. M. de M., Lima, I. de A. S., Nunes, J. V. A. de O., Saraiva, J. S., de Souza, R. I., … Neto, M. L. R. (2020). The Emotional Impact Of Coronavirus 2019-Ncov (New Coronavirus Disease). Psychiatry Research, 112915. doi:10.1016/j.psychres.2020.112915