Depresyon, Uyku Sorunları ve Cinsiyet

Depresyon, Uyku Sorunları ve Cinsiyet

Uyku sorunları da tıpkı depresyon gibi yaygındır ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki oluşturur. Çoğu zaman bu iki durum birbiri ile ilişkili olmakta ya da beraber görülmektedir.

Epidemiyoloji, toplumda hangi hastalığın hangi durumlarda değişkenlik gösterdiğini belirten bir tıp bilimi araştırma alanıdır. Epidemiyolojik alanda yapılan çalışmalar, kadınların ergenlik ve menopoz gibi hormonal değişikliklere maruz kaldığı zamanlarda daha fazla uyku sorunu ve depresyon durumları yaşadıklarını ortaya koymaktadır.

Depresyon ve uyku problemleri

Depresyon ve uyku problemleri genellikle iç içe geçmiştir. Gece uykuya dalma ve uyanma güçlüğü gibi uykusuzluk semptomları, depresyonun yaygın semptomlarıdır. Kötü uyku kalitesi, uykusuzluk, çok uzun veya kısa uyku süresi, depresif epizotlar için risk faktörleri olabilmektedir.

Depresif hastaların uyku fizyolojileri

Elektrofizyolojik girişimler (EEG) ile yapılan çalışmalarda depresif hastaların uyku fizyolojilerinde değişiklikler olduğu görülmektedir. Depresif hastalarda uykuya başlangıç sürecinde gecikmeler, daha düşük delta salınımları (uyku başlangıcında derin uykunun az olması), yavaş beyin dalgalarının görüldüğü uyku kısımlarında azalma ve REM uykusunda (hızlı göz hareketleri) fazlalık görülmektedir.

Sağlıklı kontrollerin de dahil olduğu bazı çalışmalarda depresyon eğilimi olan riskli kontrol gruplarında benzer uyku belirteçlerinin görülmesi uyku durumunun depresyonun tahmin edilebilirliğine katkı sunabileceğini göstermektedir.

Kadınlar da depresyon ve uyku sorunları daha fazla

Yapılan çalışmalar kadınların depresyon ve uyku sorunlarını erkeklerden daha fazla yaşıyor olmalarına karşılık EEG bulgularında kadınların ortalama olarak erkeklerden daha fazla teta ve delta dalgalarına sahip olduklarını, aslına bakılırsa erkeklere kıyasla daha derin uyku yaşadıklarını göstermektedir.

KAYNAKÇA:

M.W.L. Morssinkhof, D.W. van Wylick, S. Priester-Vink, Y.D. van der Werf, M. den Heijer, O.A. van den Heuvel, B.F.P. Broekman, Associations between sex hormones, sleep problems and depression: A systematic review, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 118, 2020, Pages 669-680, ISSN 0149-7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.08.006.