Uyku yoksunluğu ve bulaşıcı yalnızlık hissi

Uyku yoksunluğu ve bulaşıcı yalnızlık hissi

Kaliforniya Berkeley Üniversitesinde gerçekleşen bir çalışma uyku yoksunluğu ile sosyallik duygusunda azalış arasında bağlantı kuruyor. Araştırmada, uyku yoksunluğunun sosyal aktiviteye katılım teşvik eden bölgelerin etkinliğini körelttiği gözlendi.

Laboratuvar çalışması ve sonuçları

İlk olarak, araştırmacılar, 18 sağlıklı katılımcının normal bir gece uykusu ve uykusuz bir gecenin sosyal ve sinirsel tepkilerini test etti. Katılımcılar, nötr ifade taşıyan kendilerine doğru yürüyen bireylerin video kliplerini izlediler. Araştırmacılar, çalışmaya katılanlardan videodaki kişi çok yaklaştığında, videoyu durdurmak için bir düğmeye basmalarını istedi, böylece videodaki kişinin ne kadar yaklaşmasına izin verdikleri kaydedildi. Aynı zamanda bu görev sırasında, katılımcıların beyni fonksiyonel MRI ile tarandı. Sonuçta tahmin edildiği üzere, uykusuz katılımcılar yaklaşan kişiyi, iyi dinlendikleri zamana göre önemli ölçüde (%18-60) daha uzak bir mesafede geride tuttular. Fonksiyonel MR sonuçlarına göre, beynin potansiyel insan tehditlerini algıladığında aktive olan “yakın uzay ağı” olarak bilinen bir sinir devresinin uykusuz beyinlerde daha yüksek aktiviteye sahip olduğunu rapor edildi. Buna karşılık, beynin sosyal etkileşimi teşvik eden “zihin teorisi” ağı adı verilen bir başka devresi, uyku yoksunluğu durumunda aktivitesi azalmasına sebep oldu.

Çevrimiçi çalışma ve sonuçları

Araştırmanın çevrimiçi bölümünde, 1.000’den fazla gözlemci, çalışma katılımcılarının sıradan görüşleri ve faaliyetleri tartıştığı video kasetlerini izledi. Gözlemciler, deneklerin uykudan mahrum bırakıldıklarından habersizdiler ve her birini ne kadar yalnız göründüklerine ve onlarla sosyal olarak etkileşim kurmak isteyip istemeyeceklerine göre derecelendirdiler. Sonuçta, gözlemciler uykusuz durumdaki çalışma katılımcılarını daha yalnız ve sosyal olarak daha az arzu edilir olarak değerlendirdiler.

Sosyal izolasyon hissi bulaşıcı

Uyku kaybının neden olduğu yabancılaşmanın bulaşıcı olup olmadığını test etmek için araştırmacılar, gözlemcilerden araştırmaya katılanların videolarını izledikten sonra kendi yalnızlık düzeylerini derecelendirmelerini istedi. Normalde sağlıklı olan gözlemciler, yalnız olarak derecelendirdiği uykusuz kalan katılımcıların videolarını izledikten sonra kendilerinin de yalnız hissettiklerini ifade ettiler.

İyi haber: “İyi uyunan bir uyku durumu tersine çevirebiliyor”

Son olarak, araştırmacılar sadece bir gecelik iyi veya kötü uykunun kişinin ertesi gün yalnızlık hissini etkileyip etkilemediğini araştırdı. Her kişinin yalnızlık durumu, “Ne sıklıkla başkalarından yalıtılmış hissediyorsunuz” ve “Konuşacak kimsen olmadığını mı düşünüyorsun?” gibi sorular soran standart bir anket aracılığıyla izlendi.

Araştırmacılar, bir kişinin bir geceden diğerine aldığı uyku miktarının, bir günden diğerine ne kadar yalnız ve sosyallikten uzak hissedeceğini doğru bir şekilde tahmin ettiğini buldu.

Son olarak çalışmanın yazarlarından psikoloji ve nörobilim profesörü Matthew Walker,

“Biz insanlar sosyal bir türüz. Yine de uyku yoksunluğu bizi sosyal olarak bulaşıcı hastalıklı bireylere dönüştürebilir. Ne kadar az uyursanız o kadar az sosyal etkileşimde bulunmak istersiniz. Buna karşılık, diğer insanlar da sizi sosyal olarak daha itici olarak algılarlar ve bu da yaşadığınız uyku kaybının ciddi sosyal izolasyon etkisini daha da artırır. Bu kısır döngü, yalnızlık olan halk sağlığı krizine önemli bir katkıda bulunan faktör olabilir. Sonuç olarak, gecede gerekli olan yedi ila dokuz saat uyursanız iyiye işarettir, ancak uykunuzu kısa süreliğine değiştirmeye devam ederseniz o kadar iyi olmaz. İyi haber ise sadece bir gecelik iyi uyku kendinizi daha dışa dönük ve sosyal olarak güvende hissetmenizi sağlar ve başkalarının da sizinle iletişime geçmesini kolaylaştırır.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
Neurosciencenews. (2018). Poor Sleep Triggers Viral Loneliness and Social Rejection Neuroscience News.
Ben Simon, E., & Walker, M. P. (2018). Sleep loss causes social withdrawal and loneliness. Nature Communications, 9(1).

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler