Fazla düşünmeyi azaltma yöntemleri

Fazla düşünmeyi azaltma yöntemleri

Zihni rahatsız eden karmaşık bir olgu olan aşırı düşünme sarmalından kurtulmanıza yardımcı olacak 6 stratejiyi şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Odaklanmış bir faaliyette bulunun

Beyniniz odaklanmış bir faaliyete girdiğinde, sizi şu anda olanlara tamamen hazır olmaya zorlar ve bu da zihnin geviş getirmesi olarak tanımlanan ruminasyon alanını sınırlar. Bu, kitap okumaktan bulmaca çözmeye ve hatta evinizi temizlemeye kadar her şey olabilir. Önemli olan tüm dikkatinizi vermenizi gerektiren bir aktivite bulmaktır, böylece fazla düşünmek için zihinsel alanınız kalmaz.

 1. Bir “düşünme zamanlayıcısı” ayarlayın

Bazen beynimiz bir çözüm bulmak ya da bir duygudan kaçınmak amacıyla sadece düşünmek ister. Düşünmek sorun değildir; ancak, bir tavşan deliği gibi hissettirdiğinde, bir zamanlayıcı ayarlamanın zamanı gelmiştir. Süre dolduğunda başka bir şeye geçin. Bu teknik, düşünce sürecinizi yönetmenize ve kontrolden çıkmasını önlemenize yardımcı olabilir.

 1. 5 duyunuzla meşgul olun

Aşırı düşünme sarmalında olduğumuzda, maymun zihni olarak tabir edebileceğimiz düşünceden düşünceye atlayan zihin harekete geçiyor. Bundan uzaklaşmanın bir yolu duyularınızla meşgul olmaktır. Biraz buz alın. Bir çiçek koklayın. Kendinize rahatlatıcı bir dokunuş yapın. Bir arkadaşınızla konuşun. Lezzetli bir şeyler yiyin. Duyularınızı harekete geçirerek, odağınızı şimdiki ana geri getirebilir ve aşırı düşüncelerinizden uzaklaştırabilirsiniz.

 1. Yazın

Beyin durmadan dönüp durabilir. Bunun yerine, bir kâğıt parçası alın ve aklınızdan geçen her şeyi yazın. Baştan sona okuyun ve sonra bırakmak için bilinçli bir çaba gösterin. Kâğıdı suya atabilir ya da yırtabilirsiniz. Bu basit eylem inanılmaz derecede terapötik olabilir ve zihninizi meşgul eden olumsuz düşünceleri serbest bırakmanıza yardımcı olabilir.

 1. Vücudunuzu hareket ettirin

Hepimiz hareketin zihin ve beden için iyi olduğunu biliyoruz. Egzersiz yaptığımızda ya da kasıtlı olarak hareket ettiğimizde, hissettiğimiz büyük duygulara bağlı olan enerjiyi hareket ettirmek ve serbest bırakmak için çalışırız. Tempolu bir yürüyüşe çıkın, 10 squat yapın ya da sadece kollarınızla daireler çizin. Fiziksel aktivite zihninizi temizlemeye ve kaygı duygularını azaltmaya yardımcı olabilir.

 1. Öz-şefkat pratiği yapın

Sizi zorlayan ve aşırı düşünmeye başladığınız zamanlarda ” Kendimi doğru ve güvenli hissettiğimde farklı bir şey yapmayı seçebilirim. Sonuçta ben de bir insanım.” diyebilirsiniz. Öz-şefkat uygulamak, duygu ve düşüncelerinizi yargılamadan kabul etmenize yardımcı olabilir; bu da aşırı düşünmenin üstesinden gelmek için çok önemli bir adımdır.

KAYNAKÇA:
Wincent, Kelly (13.11.2023). 6 Ways to Stop Overthinking. Nourished Wellness Group.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler