Depresyondan çıkışın anahtarı olarak duyumları hissetmek

Depresyondan çıkışın anahtarı olarak duyumları hissetmek

Toronto Üniversitesi bünyesinde yayınlanan Depresyon’da nüksetmeyi önleme çalışması önemli bir bulguyu rapor etti. Çalışmaya göre, üzüntü gibi duygularla ilgili fiziksel duyumları bastırmak veya engellemek, depresyon belirtilerinin iyileşmesini engelleyebilir ve depresyona nüksetmeye neden olabilir.

Üzüntüye eşlik eden fiziksel duyumlar göğüste daralma, gözyaşı, gözlerde kızarma, yutkunma güçlüğü gibi istenmeyen ancak oldukça yoğun hissedilen durumlardır. Ancak Toronto Mississauga Üniversitesi’nde psikoloji doçenti olan Norman Farb stres karşısında duyuları canlı tutmanın, özellikle depresyonu atlatmış kişilerin iyilik halinin devamı için kritik öneme sahip olduğunu keşfettiler.

Depresyonda nüksetmeyi önlemeye yönelik psikoterapinin bugüne kadarki en büyük nörogörüntüleme çalışmasında, araştırmacılar kişilerin depresyon geçmişini duygusal bir stres etkeni ile karşı karşıya kaldıklarında duyusal işlemeyi kapatma eğilimiyle ilişkilendirdiler.

Norman Farb duyumları hissetmeme eğilimiyle ilgili “Kötü şeyler hissetmekten hoşlanmıyoruz ama kısa vadeli rahatlamamızı uzun vadeli sağlığımızla dengelemenin etkilerini gerçekten düşünmüyoruz. Araştırmamız, duyguyu korumak için çalışmanın neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyor. Duygusal stres aslında bizim duyularımızı ketliyor ancak stresle başa çıkmak için bu engelleyici etkiye karşı koymak gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.

Çalışma nasıl gerçekleşti?

İleriye dönük planlanan depresyonu önleme çalışmasına depresyonu iyileşmiş ancak nüks etme riski taşıyan 166 katılımcı dahil oldu. Katılımcılar iki gruba ayrıldılar. Sekiz haftalık bir süre boyunca, bir gruba iyilik hali odaklı bilişsel terapi, diğer gruba ise farkındalık temelli bilişsel terapi uygulandı.

Bilişsel terapi seansları arasında 85 katılımcı, normalde temel olarak duygusal bir tetikleyici oluşturmayacak TV programlarından art arda dört klip izlerken bir fMRI taramasıyla beyin aktiviteleri ölçüldü. Sonraki iki yıl boyunca, araştırmacılar her iki ayda bir katılımcıları takip etti.

Farb, kendisi ve meslektaşları, nüksedenlerin beyin taramalarını incelerken büyüleyici bir şey keşfettiklerini söylüyor: bu kişiler duyusal olarak daha çok “kapanma” eğilimindeydiler.

Bu kişiler duygu yüklü video kliplere maruz kaldıklarında, beyinlerinin duyuları kontrol eden kısımları, nüksetmeyenlere göre daha sık kapanıyor. Ayrıca, film klipleri sırasında daha yüksek üzüntü hissettiklerini bildirenlerin, nüksetme olasılığının daha yüksek değildi.

Bu sonuçlar hakkında Dr. Farb, “Aslında depresyon düzeylerini belirleyen şey, bu üzüntüye duyusal bir kapanmanın ne kadar eşlik ettiğiydi” diyor ve ekliyor “olumsuz bir ruh hali sırasında beynimiz duyusal bilgileri devre dışı bıraktığında, neler olup bittiğini anlamak için yalnızca düşüncelerimiz kalır. Çoğu zaman, bu düşünceler neler olup bittiğine dair daha geniş bir görüş sağlamaz aksine ve bedensel duyumları engellemek, insanları olumsuz düşüncelerinin yankılandığı bir odaya kilitler.

“Düşüncelerimiz, zaman içinde onları elinizde tutabilmeniz için bir şeyleri sabitlemek için oradadır ama onu güncelleyen şey yeni duyumlardır ve olumsuz düşünceler duyumlar olmadığında güncellenemez.”

Araştırmacılar çalışma bulgularının, günlük yaşamdaki olumsuz durumların, depresyondan kurtulan bir kişide neden nüksetmeye neden olabileceğini açıklamaya yardımcı olduğunu söylüyorlar.

Çalışmanın diğer bir yazarı Dr. Segal “Bir iş toplantısında eleştirilmek veya eşinizle tartışmak gibi günlük olumsuz durumlar depresyon öyküsü olanlarda daha derin yetersizlik ve değersizlik duygularını tetikleyebilir. Bu olumsuz ruh hali, kendileri hakkındaki düşüncelere bağlanır, zamanla kolayca devam ettirilebilir ve kişi kendini daha kötü hissedebilir. Aynı zamanda bu düşünceler vücutta istenmeyen bazı duyumlara sebep olabilir. Kişi bu bedensel duyumları bastırırsa, düşünceleri giderek daha fazla depresif tepkilere dönüşecektir.

Sonuç

Profesör Farb, çalışmanın klinik araştırmacıların depresyon için bir risk belirteci olarak duyusal kapanma etrafında yeni değerlendirmeler oluşturmasına yardımcı olabileceğini ekliyor. Ayrıca, depresyondan kurtulan kişilerin gün boyunca hislerini fark etmede daha iyi olmalarına yardımcı olan hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir, bu da duyuları kapatabilecek ve depresif düşünceyi “kilitleyebilecek” olumsuz ruh hallerine karşı koymalarına yardımcı olabilir.

KAYNAK:
– Neurosciencenews. (2022). Feeling Sensations, Including Ones Connected to Sadness, May Be Key to Depression Recovery – Neuroscience News.
– Farb, N. A. S., Desormeau, P., Anderson, A. K., & Segal, Z. V. (2022). Static and treatment-responsive brain biomarkers of depression relapse vulnerability following prophylactic psychotherapy: Evidence from a randomized control trial. NeuroImage: Clinical, 34, 102969. https://doi.org/10.1016/J.NICL.2022.102969.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler