Beklentilerimiz ve insan beyni

Beklentilerimiz ve insan beyni

İnsan doğası gereği sosyal bir canlıdır. Sosyal çevre ile girdiğimiz etkileşimler esnasında beynimizdeki hücreler de farklı bir takım etkileşimler içerisinde hareket etmektedir. El sıkışmak ya da sohbet etmek gibi sosyal etkileşimlere girdiğimizde, diğer insanların hareketlerini gözlemlememiz çok önemlidir. Ancak bu süreçte beynimizde tam olarak ne olmaktadır: farklı beyin bölgeleri birbirleriyle nasıl iletişim kurmaktadır? Araştırmacılar bu soruya ilgi çekici bir yanıt vermekte: Başkalarının ne yaptığına dair algımız, öncesinde ne düşündüğümüzden ziyade ne olmasını beklediğimize bağlı.

Araştırmacılar bir süredir beynimizin diğer insanların eylemlerini nasıl işlediğini anlamaya çalışmaktadırlar. Örneğin, bir eylemi gerçekleştiren birini izlemenin, o eylemi kendimiz gerçekleştirdiğimiz zamana benzer beyin bölgelerini harekete geçirdiği bilinmektedir. Bu durum beyin bölgelerinin belirli bir sırayla aktive olduğunu varsaymamıza olanak sağlamaktadır: başkalarının ne yaptığını görmek önce görsel beyin bölgelerini, daha sonra da normalde benzer eylemleri gerçekleştirmek için kullandığımız parietal ve premotor bölgeleri aktive etmektedir. Bilim insanları, gözlerimizden kendi eylemlerimize doğru olan bu bilgi akışının, başkalarının ne yaptığını anlamamızı sağlayan şey olduğunu düşünmektedirler. Bu inanç, insanlarda ve maymunlarda, laboratuvarda izole bir şekilde sunulan bir bıçağı almak gibi basit eylemleri izlerken yapılan beyin aktivitesi ölçümlerine dayanmaktadır. Gerçekte, eylemler genellikle tek başlarına, birdenbire gerçekleşmez: kahvaltı yapmak gibi akılda tutulan bir son hedefle öngörülebilir bir sırayı takip ederler. Peki, beynimiz bununla nasıl başa çıkmakta?

Chaoyi Qin, Frederic Michon, Christian Keysers ve Valeria Gazzola liderliğindeki grubun çalışması bize ilgi çekici bir yanıt sunmaktadır: eylemleri bu tür anlamlı diziler halinde gözlemlediğimizde, beyinlerimiz gözümüze gelenleri giderek daha fazla görmezden geliyor ve kendi motor sistemimizden türetilen bir sonraki adımda ne olması gerektiğine dair tahminlere daha fazla güvenmektedir. Araştırmanın kıdemli yazarlarından ve sosyal beyin laboratuvarının direktörü Christian Keysers bu durumu “Bir sonraki adımda yapacağımız şey, beynimizin gördüğü şey haline geliyor” diye özetlemektedir. Bu sezgisel sonuca ulaşmak için ekip, Japonya’daki Jichi Tıp Üniversitesi ile işbirliği içinde, tıbbi amaçlarla intrakraniyal-EEG araştırmasına katılan epilepsi hastalarının beyin aktivitesini doğrudan ölçmek için eşsiz bir fırsata sahip oldu. Bu yöntem kafatasının üzerinde değil altında bulunan elektrotlar kullanılarak beynin elektriksel aktivitesinin ölçülmesini içermektedir.

Benzersiz bir fırsat

Bu tekniğin avantajı, beynin çalışmak için kullandığı elektriksel aktiviteyi doğrudan ölçmeyi sağlayan tek teknik olmasıdır. Klinik olarak, epilepsinin tam kaynağını belirleyebildiği için ilaca dirençli epilepsi hastalarında son adım olarak kullanılır. Ancak tıbbi ekip epileptik nöbetlerin ortaya çıkmasını beklerken, bu hastaların hastane yatağında kalmak zorunda oldukları ve beklemekten başka yapacak bir şeylerinin olmadığı bir dönem vardır – araştırmacılar bu dönemi, beynin çalışmasını benzeri görülmemiş zamansal ve mekânsal doğrulukla zirveye çıkarmak için bir fırsat olarak kullandılar.

Deney sırasında katılımcılar basit bir görev yerine getirdiler: kahvaltı hazırlamak veya gömlek katlamak gibi çeşitli günlük eylemleri gerçekleştiren bir video izlediler. Bu süre zarfında, birbirleriyle nasıl etkileşimde olduklarını incelemek için eylemlerin gözlemlenmesinde rol alan beyin bölgelerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla elektriksel beyin aktiviteleri ölçülebilmiştir. Çalışmada iki farklı koşul test edilmiştir ve sonuçta izlemeler esnasında farklı beyin aktiviteleri ortaya çıkmıştır. Birinde video – normalde her sabah izlediğimiz gibi – doğal sıralamasıyla gösterilmiştir: birinin bir ekmek aldığını, sonra bir bıçak aldığını, sonra ekmeği açtığını, sonra biraz tereyağı sürdüğünü vs. görmekte; diğerinde ise bu bireysel eylemler rastgele bir sıraya göre yeniden karıştırılarak gösterilmektedir. Katılımcılar iki koşulda da tamamen aynı eylemleri görmüşlerdir ancak beyinleri bir sonraki eylemi tahmin etmek için bir ekmeği nasıl yağlayacağına dair bilgisini yalnızca doğal sırayla kullanabilmektedir.

Farklı bilgi akışı

Almanya’daki Ernst Strüngmann Enstitüsü’nden (ESI) Pascal Fries ile işbirliği içinde sofistike analizler kullanan ekip, katılımcıların yeniden karıştırılmış, öngörülemeyen diziyi izlediklerinde, beynin gerçekten de gözün ne gördüğünü tanımladığı düşünülen görsel beyin bölgelerinden, kendi eylemlerimizi de kontrol eden parietal ve premotor bölgelere giden bir bilgi akışına sahip olduğunu ortaya çıkarabilmişlerdir. Tıpkı klasik modelin öngördüğü gibi. Ancak katılımcılar doğal dizileri izlediklerinde, aktivite dramatik bir şekilde değişmektedir. Valeria Gazzola bu durumu “O anda, bilgi aslında kahvaltıyı nasıl hazırladığımızı bilen premotor bölgelerden parietal kortekse ilerlemekteydi ve görsel korteksteki aktiviteyi bastırmaktaydı. Sanki gözleriyle görmeyi bırakmışlar ve kendilerinin ne yapacağını görmeye başlamışlar gibi.” diye açıklamaktadır.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, nörobilim camiasında beynimizin sadece duyularımız aracılığıyla gelenlere tepki vermediğine dair daha geniş bir farkındalığın parçası konumundadır. Görünen o ki bir sonraki adımda ne olacağını kalıcı olarak tahmin edebilen öngörülü bir beynimiz var. Dünyayı dışarıdan içeriye doğru değil, içeriden dışarıya doğru görmekteyiz. Elbette, gördüğümüz şey beklentilerimizi karşılamazsa, beklentiye dayalı bastırma başarısız olur ve görmeyi beklediğimizden ziyade gerçekte ne gördüğümüzün farkına varırız.

KAYNAKÇA:
Chaoyi Qin, Frederic Michon, Yoshiyuki Onuki, Yohei Ishishita, Keisuke Otani, Kensuke Kawai, Pascal Fries, Valeria Gazzola, Christian Keysers. Predictability alters information flow during action observation in human electrocorticographic activity. Cell Reports, 2023; 42 (11): 113432 DOI: 10.1016/j.celrep.2023.113432

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler