İçsel motivasyon mu dışsal motivasyon mu daha iyi?

İçsel motivasyon mu dışsal motivasyon mu daha iyi?

Motivasyon, insan davranışının altında yatan nedenler, dürtüler ve arzulardır. Bizi hedeflerimize ulaşmak için harekete geçmeye teşvik eder.

İnsanlar farklı nedenlerle harekete geçerler. Psikologlar iki farklı motivasyon türü bulmuşlardır: içsel motivasyon ve dışsal motivasyon.

İçsel ve dışsal motivasyon

İçsel ve dışsal motivasyon arasındaki temel fark, içsel motivasyonun içsel zevk ve ilgilerden kaynaklanırken, dışsal motivasyonun ödüller veya ceza korkusu gibi dış faktörler tarafından beslenmesidir.

İçsel olarak motive olmuş bireyler ilgi alanlarından, tutkularından veya görevden aldıkları doğal zevkten ilham alırlar.

Dışsal motivasyon, finansal teşvikler, övgü, notlar veya cezalar gibi dış faktörler eylemleri etkilediğinde ortaya çıkar.

Dışsal motivasyon örnekleri

Çevremizde dışsal motivasyonun pek çok örneği vardır.

 • Bir öğrenci ailesini memnun etmek için ders çalışır.
 • Bir çocuk harçlık almak için ev işleri yapar.
 • İşçiler prim kazanmak için fazla mesai yapar.

Bu dışsal motivasyon örnekleri, dışsal motivasyon kaynaklarının faaliyetin kendisinden kaynaklanmayan keyif veya tatmin olmadığını göstermektedir.

Dışsal ve içsel motivasyonu karıştırmak geri tepebilir

İnsanları motive etmenin en yaygın yollarından biri dışsal ödüller sunmaktır. Ancak araştırmacılar, dışsal motivasyonları artırma girişimlerinin bazen olumsuz sonuçlar doğurabileceğini keşfetmişlerdir.

Klasik bir deneyde, psikologlar “sihirli kalemler” kullanarak çizim yapmaya ilgi gösteren bazı okul öncesi çocuklara bu kalemleri bir ödül olarak sunmuşlardır.  Kalemlerle ödüllendirilen çocuklar daha sonra serbestçe oynamalarına izin verildiğinde, keçeli kalemlerle tekrar oynamaya çok az ilgi gösterirken kalemlerle ödüllendirilmeyen çocuklar keçeli kalemlerle çizim yapmaya devam etmiştir.

Bir kişi bir faaliyeti yapmak için zaten içsel olarak motive olduğunda, dışsal bir ödül uygulamak içsel motivasyonunu azaltabilir. Bu durum aşırı ayarlama etkisi olarak bilinir.

Bu nedenle, bir çocuğu ders çalışması için ödül veya ceza kullanarak motive etme uygulaması olan edimsel koşullanmayı kullanan ebeveynler genellikle uzun vadede olumlu sonuçlarla sonuçlanmazlar.

Peki dışsal motivasyonu tamamen unutmalı mıyız?

Her faaliyet herkes için zevkli değildir ve herkes aynı şeye tutkuyla bağlı olmayabilir. Bu nedenle, içsel motivasyonun yokluğunda, işi yapmak için dışsal motivasyona güveniriz.

Dezavantajlarına rağmen, dışsal motivasyon özellikle eğitim ortamlarında ve iş yerinde hala önemlidir. Bir sonraki yazıda dört dışsal motivasyon türlerinden ve bireyleri nasıl motive edebileceğimizden bahsedilecektir.

KAYNAKÇA:
– Li, P. (03.12.2023). “Extrinsic Motivation: How Many Different Types Are There?” Parentingforbrain.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler