Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğu Aynı Olabilir mi?

Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğu Aynı Olabilir mi?

Bipolar Bozukluk (BP); kısaca dikkat dağınıklığı, içgörü yoksunluğu, riskli davranışlarda bulunma, içsel huzursuzluk ve ilişkilerde tutarsızlık belirtileri ile kişilerin gündelik yaşantılarını sekteye uğratmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğu (BPD) ise; tutarsız ve gergin ilişkiler kurma, tutarsız benlik algısı, kendine zarar verme davranışları, tutarsız duygusal değişim, öfke kontrol güçlüğü, terk edilme kaygısı ve dürtüsel davranışlar ile ön plana çıkmaktadır.

Bazı çalışmalar Borderline Kişilik Bozukluğunu (BPD), Bipolar Bozukluğun (BD) alt tipi olarak değerlendirirken, bazıları BPD’in belirgin klinik özellikleri nedeniyle BD’den bağımsız bir bozukluk olduğunu savunur. Bu iki hastalığın aynı varlığı temsil edip etmediğini araştırmak için nörogörüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Bozukluk arasında biyolojik farklılık olup olmadığını EEG yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre her iki hastalıkta qEEG de hızlı ve yavaş salınımlarda daha fazla güç tespit edilmiştir. Yapısal nörogörüntüleme çalışmaları, her iki hastalıkta da prefrontal korteksin hacminde bir azalma olduğunu rapor etmektedir.

Değişken ruh hali, dürtüsellik ve potansiyel zararlı sonuçları olan davranışlarda bulunmak her iki hastalıkta da görülen benzer davranışsal bulgulardır. Yapılan çalışma bu iki klinik durumun (BPD ve BD) biyolojik olarak benzer olduğunu; bununla birlikte, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk arasındaki temel klinik farklılıkları açıklamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir.

KAYNAK:
Arikan, M. K., Metin, B., Gunver, M. G., & Tarhan, N. (2019). Borderline Personality and Bipolar Disorders Cannot Be Differentiated Electrophysiologically. Clinical EEG and Neuroscience.