Böbrek Hastalıkları ve Psikiyatri

Böbrek vücudun en önemli organlarından birisidir. Su, elektrolit dengesinde, toksik maddelerin eliminasyonunda önemli işlevleri vardır. Muhtelif enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar, toksik maddeler, ilaçlar vs böbreğin ifade ettiğim işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilmekte böylece de böbrek hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Glomerulonefritler, pyelonefritler vs çık sayıda böbrek hastalığı vardır.

Kimi zaman sinsi kimi zaman ani gelişim gösterirler. Başta gelen semptomlardan bir tanesi hipertansiyondur. Diğeri ise hiperglisemidir. Her yaşta ortaya çıkabilir.

Psikiyatrik sebeplerinden söz etmek gerekirse; yasa dışı madde kullanımına bağlı nefritler, psikotrop ilaçların toksik etkileri vs. konunun psikiyatriyle ilgisi olarak yorumlanabilir.

Gerçekten yaygın bir sorundur. Yılda yaklaşık 100000 ABD’li bu hastalığa yakalanıyor. Maliyeti yıllık 12 milyar dolar.

Kronik hal alan böbrek hastalığı kişi açısından; diyalize bağlı olmak ve onun getirdiği komplikasyonlar şeklinde öncelik taşır.

Böbrek hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen disiplin nefrolojidir.

Böbrek hastalığı tanısı alan kişide inkâr ve ölüm korkusu başta gelen iki özelliktir. Bu hastaların en önemli özelliği ifade ettiğim gibi inkâr yoluna gitmeleridir. Bu nedenle tıbbi girişimlere uyum göstermezler. Bir grup ise ölmek istemektedir. Ve bu nedenle tedaviden bilinçli şekilde uzak durmaktadırlar.

Depresyon böbrek hastalığının en başta gelen karakteristiğidir. O bağlamda yetersizlik ve çaresizlik duyguları içinde olabilirler.

Bu durumun aşılmasında psikotrop ilaçlar ve psikoterapi t yeterince etkilidir. Özellikle grup tedavisinin etkisi büyük görünüyor.

Ailenin hastaya yaklaşımı destekleyici olmalıdır.

Diyalize bağlı hastaların işlevselliği büyük ölçüde sekteye uğramaktadır. Böbrek hastasıyla iletişimde bunun önemle ve incelikle hesaba katılması, beklentilerde çıtanın biraz daha aşağıda tutulması yararlıdır.

Yetmezlik tablosunun ortaya çıktığı andan itibaren transplantasyon endikasyonu vardır. Hastalar diyaliz yerine bunu tercih ederler. Zira yaşam kalitesi açısından daha avantajlıdır. Naklin yan etkileri ve risklerini anlamayı engelleyecek derecede hasta olmak etik açıdan nakli zorlaştıran faktörlerdendir.