Afazi nedir?

Afazi, beynin belli bölgelerinin vasküler (damarlarla ilgili sebepler), travmatik ya da tümör sonucu oluşan zedelenmelere bağlı olarak, konuşmanın öğrenilmesinden sonra ortaya çıkan, psikiyatrik bir sorundan ya da kas düzeyindeki bir engellemeden ileri gelmeyen, dil fonksiyon bozukluğudur.

Afazi, beynin sol yarım küresini etkileyen her türlü fokal (belli bir yer ya da bölgede oluşan) lezyonla ortaya çıkabilir. Afazilerin en sık karşılaşılan nedeni, sol medial (orta) serebral arterde meydana gelen tıkanmalardır. Diğer sebep ise sol medial serebral arter sulama alanlarında gerçekleşen kanamalardır. Geçici iskemik (vücutta bir bölgenin bölgesel olarak kanlanmasında azalma) ataklar, hatta migren bile, geçici konuşma bozuklukları yapabilir.

Afazilerin en önde gelen nedenlerini serebrovasküler olaylar oluşturmaktadır. Transkortikal afazilerde, anterior, medial ve posterior serebral arterlerin suladığı alanların sınır bölgelerindeki infarktlar (tıkanma) bu tür afazilerin nedeni olarak karşımıza çıkar. Serebrovasküler nedenlerden sonra, intrakranyal tümörleri, kafa travmalarını, bazı dejeneratif hastalıkları, sol hemisferi etkileyen enfeksiyonları da afazi nedenleri arasında görebiliriz.

Tıkanma olan hastaların prognozları daha kötü olmaktadır

Afaziler, perisilviyen ve ekstra perisilviyen afaziler olmak üzere iki ana grupta toplanır. Broca, Wernicke, İletim ve Global Afazi perisilviyen afaziler kategorisinde iken, Transkortikalmotor, Transkortikal sensoriyel, Transkortikal mixed afaziler ise ekstra perisilviyen afazi grubunda yer alır.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler