Transkortikal Afaziler

Lezyon diğerlerinden farklı olarak medial ve posterior, anterior ve medial arası sınırda ise meydana gelir. Lezyon öndeyse hasta söylenenleri anlar ama hiç konuşmaz. Arkadaysa Wernicke afazisi gibi olur. Her iki taraftaysa transkortikal mixed afazi olur. Hangi tipi olursa olsun tekrarlamanın mükemmel korunduğu afazidir. Sadece dil şebekesi hiç bozulmamasına rağmen diğer şebekelerle iletişimi bozulmuştur. Tekrarlama bu yüzden korunur. Ortak

Transkortikal Motor Afazi

Hastalar, insiyatif yeteneğini kaybeder. Konuşmaları bozuktur ama aldırmazlar. Konuşmaları tutuk; anlamaları ve tekrarlamaları ise göreli olarak korunmuştur. Hiç konuşamayan hasta bile, kendisine söylenen sözü rahatlıkla tekrar edebilir.

Transkortikal Sensoriyel Afazi

Hastalar kelime bulmakta güçlük çekseler de akıcı konuşurlar. Kendilerine söyleneni anlamasalar da söyleneni akıcı şekilde tekrar edebilirler.

Transkortikal Mixed Afazi

Global afaziye benzer. Dil alanını beynin diğer alanlarından ayıran bir hasar vardır. Dil alanı kendi içinde sağlam kalır. Bu nedenle hasta tekrarlama ve ses analizi yapabilir. Bu hastaların konuşmaları tutuk, anlamaları bozuk; ancak tekrarlama korunmuştur.

Anomik Afazi

Anomi “isimlendirememe” demektir. En iyi afazidir denilebilir. Bu hastalar akıcı ve anlaşılır konuşurlar. Wernicke afazisinden farklı olarak anlamaları iyidir; verbal ve neolojistik parafazileri de yoktur. Fakat bu hastaların konuşmaları nesnel isimlerden yoksun bir konuşmadır. Örnek olarak, “Pencerenin içinde duran bardağı verir misin?” demek için “Şeyin içinde duran şeyi verir misin?” derler. Cisimleri tek tek göstererek adlandırma muayenesi yapıldığında, bu becerinin son derece bozulmuş olduğu görülür. Hasta cismin adını bulup söyleyemez, onun yerine cismi tarif ederler. “Bununla yazı yazarız”, “bununla su içilir” gibi. Hastanın tekrarlaması ise normaldir. Bu hastalar kelimeyi bulamaz, nesnelerin ismi akıllarına gelmez. Adlandırmaları oldukça bozuk olduğundan genellikle “şey” derler. Bunun yanında anlama, okuma ve yazmaları korunur.

Anomik Afazi, bu tipik şekli ile sık rastlanılan bir sendrom değildir. Buna karşılık düzelmekte olan bütün Wernicke afazileri, düzelmenin bir aşamasında, anomik afazi düzeyinden geçer. Anomik afazi sendromuna genellikle, temporo-oksipital, ya da angülar girusa kadar uzanan temporo-parietal lezyonlar yol açarsa da (ki bu durumda okuma ve yazma da ağır şekilde zedelenmiş olur), değişik anatomik lokalizasyonlarda da anomik afazi ile karşılaşılabilir (bu durumda hastanın okuması ve yazması sağlam kalmış olabilir).