Hipokondriasis

Hipokondriasis, kişinin hastalığa tutulma korkusu veya ciddi bir hastalığa sahip olduğu inancı ile zihninin meşgul olmasıdır.

Hipokondriasis’e medikal pratikte % 4-6 oranında rastlanır. Kadın, erkek eşittir.

Bedensel belirtiler yanlış yorumlanır. Depresyonun bir türü olarak kabul edenler vardır. Dinamik düşünceye göre; diğer insanlara yönelik agresif ve düşmanca istekler bastırma ve yer değiştirme yolu ile fiziksel yakınmalara aktarılır.

Tanı koyabilmek için; belirtiler en az 6 ay sürmelidir. 6 aydan kısa sürerse başka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluk tanısı konur. Sanrı yoğunluğunda olmamalıdır. Önemli birisinde ortaya çıkan hastalık ya da ölümle birlikte başlayabilir.

AIDS, endokrinopatiler, myastenia gravis, MS, sinir sistemininn dejeneratif hsatalıkları, SLE, gizli neoplastik bozukluklardan ayırt edilmesi gerekir.

Epizodik ve kroniktir. 1/3 ya da yarısı iyi derecede düzelir. İyi prognoz göstergeleri; yüksek sosyo-ekonomik düzey, tedaviye yanıt veren anksiyete ya da depresyonun varlığı, ani başlangıç, kişilik bozukluğu olmaması, başka tıbbi hastalığın eşlik etmemesidir.

Genellikle tedaviye dirençlidir. Grup psikoterapisinden faydalanırlar.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler