Psikiyatrik rahatsızlıklar ve biyolojik yaş

Psikiyatrik rahatsızlıklar ve biyolojik yaş

Yeni araştırmalar, yaşamları boyunca depresyon, bipolar bozukluk veya anksiyete bozuklukları gibi zihinsel bozukluklar geçmişi olan kişilerin, gerçek yaşlarından daha yaşlı olduklarını düşündüren kan belirteçlerine sahip olduğunu göstermektedir.

King’s College London’dan Dr. Julian Mutz ve Prof Cathryn Lewis, Birleşik Krallık Biobank’taki 110.780 katılımcıdan alınan 168 farklı kan metaboliti hakkındaki verileri inceledi. Bu verileri, bireylerin akıl hastalığı öyküsü olup olmadığına ilişkin bilgilerle ilişkilendirdiler ve psikiyatrik rahatsızlığı olanların, daha ileriki yaşlarda ortaya çıkması beklenen bir metabolit profiline sahip olduklarını buldular.

Çalışmayı Paris’teki Avrupa Psikiyatri Kongresi’nde sunan baş araştırmacı Dr. Julian Mutz şunları söyledi:

“Artık insanların yaşını kan metabolitlerinden tahmin etmek mümkün. Ortalama olarak, ömür boyu akıl hastalığı öyküsü olanların, gerçek yaşlarından daha yaşlı olduklarını ima eden bir metabolit profiline sahip olduklarını bulduk. Örneğin, bipolar bozukluğu olan kişilerde, kronolojik yaşlarından yaklaşık 2 yaş büyük olduklarını gösteren kan işaretleri vardı.”

Sağlık ve yaşam beklentisi

Psikiyatrik rahatsızlığı olan kişiler, genel nüfusa göre daha kısa yaşam ve daha düşük sağlık kalitesine sahip olma eğilimindedir. Etki tahminleri ruh sağlığı durumuna göre değişir. Psikiyatrik rahatsızlığı olan kişiler, genellikle kalp hastalığı ve diyabet gibi durumlara yakalanma eğilimi artar ve bu durumlar yaşla birlikte daha da kötüleşir.

2019’da yapılan bir araştırma, psikiyatrik rahatsızlığı olan kişilerin ortalama yaşam süresinin (genel nüfusa kıyasla) erkekler için yaklaşık 10 yıl ve kadınlar için yedi yıl daha kısa olduğunu buldu.

Doktor Mutz şöyle devam etti:

“Bulgularımız, psikiyatrik rahatsızlığı olan kişilerin bedenlerinin, kendi yaşlarındaki bir birey için beklenenden daha yaşlı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu, psikiyatrik sorunları olanlar ile genel nüfus arasındaki sağlık ve yaşam beklentisi arasındaki tüm farkı açıklamayabilir, ancak hızlandırılmış biyolojik yaşlanmanın önemli bir faktör olabileceği anlamına gelir.”

Çalışma yürütücülerinden Dr. Sara Poletti sonuçlar hakkında yorum yaparken şunları söyledi:

“Bu, akıl hastalığı olan hastalarda metabolik ve yaşa bağlı hastalıkların daha yüksek prevalansına olası bir açıklama sağladığı için önemli bir çalışmadır. Hızlandırılmış biyolojik yaşlanmanın altında yatan mekanizmaları anlamak, bu bozuklukların bütünleşik yönetiminin artan zorluklarını ele almak için önleme ve özel tedavilerin geliştirilmesi için çok önemli olabilir”.

KAYNAKÇA:
– NeuroscienceNews. (27.03.2023). Bodies of People With Mental Illness Are Biologically Older Than Their Actual Age.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler