Parkinson hastalığında erken teşhis

Parkinson hastalığında erken teşhis

Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların, tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu bir noktaya gelmeden önce erken bir aşamada tespit edilmesi ve müdahale edilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Nature Mental Health dergisinde yayınlanan bir çalışma Parkinson hastalarında erken dönem hafif düzeyde halüsinasyonlarla ilişkili beyin salınımlarında değişiklik olup olmadığını ve bu değişikliklerin beş yıllık bir süre boyunca bilişsel gerilemeyi öngörüp öngöremeyeceğini araştırmayı amaçladı. Araştırmacılar ayrıca, nöropsikolojik ve nöropsikiyatrik değerlendirmelerle birleştirilen EEG verilerinin, minör halüsinasyonları olan Parkinson hastalarında bilişsel gerileme için erken bir belirteç olarak hizmet edip edemeyeceğini belirlemek istediler.

Parkinson hastalığında halüsinasyonlar

Çalışma yazarlarından Fosco Bernasconi, “Bizler algı üzerine çalışan sinirbilimcileriz, özellikle beynin uyaranları nasıl işlediği ve nasıl yanlış algılar (yani halüsinasyonlar) ürettiği ile ilgileniyoruz” dedi. “Halüsinasyonlar, Parkinson hastalığında yüksek klinik öneme sahiptir çünkü bilişsel gerilemenin bir göstergesi olabilirler. Araştırmamızda halüsinasyonların altında yatan beyin mekanizmalarını ve (olası) ilgili bilişsel gerilemeyi anlamakla ilgileniyoruz. Araştırmamızın gelecekte yeni tanı araçları ve tedaviler geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyoruz.”

Halüsinasyonları olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldı

Araştırmacılar, çalışmayı yürütmek için Parkinson hastalığı teşhisi konmuş 60 ila 70 yaşlarında 75 hastayı çalışmaya dahil etti. Bu hastalar iki gruba ayrıldı: hafif halüsinasyonları olanlar ve olmayanlar. Araştırmacılar klinik değerlendirmeler, nöropsikiyatrik görüşmeler, nöropsikolojik değerlendirmeler ve elektroensefalografi (EEG) ölçümlerinin bir kombinasyonu yoluyla veri topladı.

Hastaların bilişsel işlevleri, çeşitli bilişsel görevleri içeren Parkinson Hastalığı Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (PD-CRS) kullanılarak değerlendirilmiştir. Minör halüsinasyonların varlığı MDS-UPDRS-I klinik ölçeğinin halüsinasyonlar ve psikoz maddesi kullanılarak değerlendirilmiştir. Dinlenme durumundaki EEG verileri, katılımcılar gözleri açıkken 19 kafa derisi bölgesinden kaydedilmiştir.

Aile ve hekimle paylaşılmalı

Araştırmacılar, Parkinson hastalığı olan hastalar arasında, erken halüsinasyon yaşayanların, bu tür halüsinasyonları olmayan hastalara kıyasla, takip eden beş yıl içinde frontal yürütücü bilişsel işlevlerde daha hızlı bir düşüş sergilediklerini bulmuşlardır.

Bernasconi, “Parkinson hastalığı geleneksel olarak ve ağırlıklı olarak titreme ile karakterize motor bir hastalık olarak tanımlansa da Parkinson hastalığında çok sık görülen motor olmayan semptom (örneğin halüsinasyonlar) da vardır” dedi. “Bazı motor olmayan semptomlar, motor semptomların başlamasından yıllar önce ortaya çıkar ve bu nedenle hastalık için prodromal belirteçler olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, halüsinasyonları yaşayan kişinin bu bilgiyi partneriyle, ailesiyle paylaşmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Son çalışmalarımızın da gösterdiği gibi, ‘minör’ halüsinasyonlar bile (yani varlık halüsinasyonları, geçiş halüsinasyonları ve görsel illüzyonlar) klinik açıdan önem taşımaktadır. “Halüsinasyonlar, tedavi eden hekimle paylaşılmalıdır çünkü tedavilerin buna göre uyarlanması gerekebilir. Ayrıca, önceki sonuçlar karmaşık görsel halüsinasyonların Parkinson hastalığında demans göstergesi olduğunu rapor etmektedir.

Hafif halüsinasyonlar teşhis için daha kritik

Bernasconi, “Önceki kanıtlar Parkinson hastalığındaki karmaşık görsel halüsinasyonların bilişsel gerileme ve bunama ile ilişkili olduğunu göstermiştir. “Ancak karmaşık görsel halüsinasyonlar genellikle hastalığın orta ila ileri evrelerinde ortaya çıkmaktadır ve bu da onları, bazen 5 yıl veya daha uzun süre sonra ortaya çıkan demansın erken bir belirteci veya öngörücüsü olarak uygun kılmamaktadır. Bununla birlikte, giderek artan kanıtlar, “minör halüsinasyonların” çoğu zaman karmaşık görsel halüsinasyonlardan yıllar önce ortaya çıktığını göstermektedir. Bu minör halüsinasyonlar motor semptomlardan ve Parkinson hastalığı tanısından bile önce ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ‘minör’ halüsinasyonların bilişsel gerilemenin belirlenmesinde de rol oynayabileceğini varsaydık.”

EEG Teta aktivitesi de riski öngörüyor

Beş yıllık süre boyunca gözlemlenen bilişsel gerileme derecesi ile ilk değerlendirme sırasında EEG ile ölçülen frontal teta (4-8Hz) salınım aktivitesindeki belirli değişiklikler arasında anlamlı bir ilişki vardı.

Frontal teta salınım aktivitesi, beynin ön bölgesinde meydana gelen belirli bir beyin dalgası aktivitesi modelini ifade eder. Bu dalgalar genellikle farklı bilinç düzeyleri, dikkat, hafıza ve öğrenme dahil olmak üzere çeşitli bilişsel ve zihinsel durumlarla ilişkilidir.

Sadece halüsine olanlarda değişiklik var

Daha da önemlisi, araştırmacılar frontal teta salınımlarındaki değişikliklerin erken halüsinasyonları olan Parkinson hastalarına özgü olduğunu bulmuşlardır. Bu salınım değişiklikleri, halüsinasyon bildirmeyen Parkinson hastalarında mevcut değildi. Bu bulgular, frontal teta aktivitesi modelindeki değişikliklerin bu hastalarda bilişsel gerileme için bir biyo-belirteç olabileceğini düşündürmektedir.

Dr. Bernasconi sonuçlar hakkında “Hastalarımızda ‘minör’ halüsinasyonların varlığı, frontal lob işlevindeki değişikliklerle ilişkilendirilen frontal beyin aktivitesi değişiklikleriyle bütünleştirdiğimizde verilerimizin güzel bir şekilde hizalanması bizi şaşırttı.” ifadelerinde bulundu.

Ancak tüm araştırmalar gibi bu çalışma da bazı sınırlamalar içeriyor.

Bernasconi, “Çalışmamıza dahil edilen çok sayıda hasta olmasına rağmen, sonuçların doğrulanması için başka bir çalışmada tekrarlanması gerekiyor. Mevcut araştırmamızda, küçük halüsinasyonları olan hastaların halüsinasyonları olmayan hastalara kıyasla daha hızlı bir bilişsel gerileme yaşadığını gösterdik. Gelecekteki sonuçlar, bilişsel işlevlerin ilerlemesini daha da uzun bir süre boyunca değerlendirmek için bu hastaları daha da uzun bir süre boyunca takip etmelidir.”

KAYNAKÇA:
Eric W. Dolan (23.08.2023). Brainwave patterns linked to early minor hallucinations could predict cognitive decline in Parkinson’s patients. PsyPost.
– Bernasconi, F., Pagonabarraga, J., Bejr-Kasem, H. et al. Theta oscillations and minor hallucinations in Parkinson’s disease reveal decrease in frontal lobe functions and later cognitive decline. Nat. Mental Health 1, 477–488 (2023). https://doi.org/10.1038/s44220-023-00080-6.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler