Migren bir kendini savunma mekanizması mıdır?

Migren bir kendini savunma mekanizması mıdır?

Migren ataklarının, yaşlanmaya ve hastalığa karşı artan duyarlılığa bağlı hücresel bir süreç olan oksidatif strese karşı beynin kendini koruyucu tepkisi olabileceği belirtiliyor.

Migren, birkaç saat ile birkaç gün arasında herhangi bir yerde sürebilen, üretkenliği ve yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan şiddetli baş ağrısı ataklarıdır. Şu anda migrenin tedavisi ve nedenleri konusunda fikir birliği yoktur. Migren için en yaygın kullanılan tedaviler semptomlarını hedefleyen ve reçetesiz satılan ağrı kesicileri ve triptanları içerir.

Orono’daki Maine Üniversitesi’nden bir araştırmacı olan Dr. Jonathan M. Borkum yeni bir teori ortaya koyuyor. Migren ataklarının, beynin oksidatif strese karşı kendini savunma mekanizmasının bir parçası olabileceğini öne sürüyor.

Oksidatif Stres Nedir?

Oksidatif stres, biyolojik sistemimizin “reaktif oksijen türleri” olarak bilinen oksijen içeren reaktif moleküllerin etkisini artık etkili bir şekilde dengeleyemediğinde meydana gelir ve bu da biyolojik yaşlanma semptomlarına ve fonksiyonel düşüşe karşı artan bir duyarlılığa yol açar. Dr. Borkum, Headache dergisinde yayınlanan bir makalede migrene yeni yaklaşımını detaylandırıyor.

Migren bileşenlerinin koruyucu etkisi nedir?

Mevcut çalışmalar, migrenlilerin daha yüksek seviyelerde oksidatif stres sergilediğini ve migren için yaygın tetikleyicilerin (örneğin gürültü, uyku yoksunluğu, sigara kullanımı, hava kirliliği) bu dengesizliği daha da kötüleştirdiğini zaten göstermişti.

Dr. Borkum farklı migren bileşenlerini (örneğin serotonin salınımı ve kortekste ölçülebilir elektriksel aktivitenin olmaması ile karakterize edilen kortikal yayılan depresyonu) bu elementlerin her birinin aslında koruyucu bir tepki oluşturduğunu tartışıyor.

Araştırmacı, beyne yetersiz kan akışı olan beyin iskemisinin hem in vitro hem de in vivo çalışmalarından bahsederek, migren atağının tipik bileşenlerinin nöroprotektif bir işlevi olduğunu öne sürüyor.

Borkum’a göre bu koruyucu tepkiler, antioksidan enzimleri uyarır, oksidanların üretimini azaltır, nöral hücrelerin ölümünü önlemeye yardımcı olur ve beyindeki büyüme faktörlerini serbest bırakarak sinir dokusunun büyümesini uyarır.

Bir migren atağının bu bileşenleri arasında, onları entegre bir sisteme bağlayan geri bildirim döngüleri vardır. Bu nedenle, migren ataklarının sadece oksidatif stres tarafından tetiklenmediği, beyni aktif olarak koruduğu ve onardığı görülmektedir.

Derlemenin yazarı Dr. Borkum şöyle ekliyor, “Migreni bir hastalık olarak düşünmeye alışmış olmamıza rağmen, semptomlarının (ağrı, işitsel ve görsel uyaranlara aşırı duyarlılık ve mide bulantısı gibi) vücudun bir tehdide karşı savunma mekanizmasını harekete geçirmesinin basit işaretleri olduğunu söylüyor ve ekliyor: bu durumda tehdit oksidatif stres oluyor.”

Ne yapılmalı?

Buradaki teori bize migreni gerçekten çözmek için migren ataklarını tetikleyecek beyindeki biyolojik kırılganlığa yol açan durumları, bu durumda oksidatif stresi, daha iyi incelemek gerektiğine işaret ediyor.

Dr. Borkum ayrıca, teorisinin kanıtlanması durumunda, sadece baş ağrısı ataklarının semptomlarından ziyade oksidatif stresi hedef alan migren için daha etkili tedavilerin bulunabileceğini umduğunu ifade ediyor.

KAYNAK:
– Maria Cohut & Jasmin Collier. Are migraines a self-defense mechanism? MedicalNewsToday.
– Borkum, J. M. (2016). Migraine triggers and oxidative stress: a narrative review and synthesis. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 56(1), 12-35.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler