Psikoterapi Nedir, Niçin Yapılır?

Prof. Dr. Kemal Arıkan, (Mayo Clinic’in ilgili makalesinden yararlanılmıştır)

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir profesyonel ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Psikoterapi sırasında, kişi ruhsal durumu, ruh hali, duyguları, düşünce ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur. Psikoterapi sayesinde bir bakıma yaşamınızı nasıl kontrol edebileceğinizi ve değişen koşullarla sağlıklı yollarla nasıl baş edebileceğinizi öğrenirsiniz.

Çok çeşitli psikoterapi şekilleri vardır ve her bir psikoterapi okulu kendisine has bir yöntemi benimsemiştir. Psikoterapi türünün seçimi büyük oranda hastanın/danışanın özel durumuna ve hizmeti veren merkezin imkanlarına göre yapılmaktır. Psikoterapiye konuşarak tedavi, danışmanlık, psikososyal yaklaşım ve terapi de denilebilmektedir.

Psikoterapi bir çok ruhsal sorunun tedavisinde faydalı olabilmektedir.

Örneğin:

 • Kaygı Bozuklukları: Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı zorlantı bozukluğu), fobiler, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi
 • Mizaç Bozuklukları: Depresyon gibi.
 • Bağımlılıklar: Alkolizm, madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı gibi.
 • Yeme bozuklukları: Anoreksi ve bulimi gibi.
 • Kişilik bozuklukları: Sınır (borderline) kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu gibi.

Psikoterapi sadece hastalıklarda değil ayrıca yaşama ait bir kısım zorluk ve başarısızlıklarda da başvurulan bir yöntemdir.

Örneğin:

 • Eşler arasındaki sorunlarda,
 • İş ve okul gibi ortamlarda kaygı ve zorlanmaların azaltılmasında,
 • Boşanma, sevilen bir kimsenin kaybı ve iş kaybı türünden hayata dair önemli değişiklikler ile baş etmede,
 • Çabuk sinirlenme ve pasif-agresif davranış gibi sağlıksız davranışlarla baş edilmesinde
 • Diyabet, kanser ve kronik ağrı gibi kronik ve ciddi fiziksel sağlık sorunlarında kişisel uyumun yakalanabilmesi amacıyla,
 • Fiziksel ve cinsel travmada,
 • İster fiziksel isterse ruhsal nedenlerle ortaya çıksın, cinsel sorunlarda,
 • Kimi uyku sorunlarında

Bazı durumlarda psikoterapi, ilaç tedavisine yakın düzeyde etkili olabilmektedir. Ancak, ruhsal durumunuzun özelliklerine bağlı olarak psikoterapinin tek başına yeterli olmayacağı bir çok durumda, psikoterapi ilaç tedavisi gibi fiziksel tedavi yöntemlerine yardımcı bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Psikoterapi sıklıkla risksiz bir yöntemdir. Psikoterapinin kimi dönemlerinde acı verici his ve deneyimlerin incelenmesi sebebiyle, zaman zaman kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Maruz bırakma (exposure) terapisinde kaçınmakta olduğunuz kimi durumlarla yüzleşmeniz gerekecektir örn. uçma korkusu olanlarda uçağa binme gibi. Bu gibi anlarda geçici bir kaygı hissetmeniz doğaldır. Ancak bu sayede öğreneceğiniz baş etme yöntemleriyle daha sonra, olumsuz korku ve hislerinizi idare etme yolları geliştireceksiniz.

Psikoterapiye başvurmadan önce terapistinizin işinin uzmanı olup olmadığını araştırın.

Bir psikoterapiste başvurmadan önce, psikoterapistin önceki eğitim ve tecrübelerini araştırın. Psikoterapist doğrudan bir mesleki titr, ünvan ve diploma düzeyine karşılık gelmeyen genel bir deyimdir. Eğitimli psikoterapistler psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardır. Psikiyatri uzmanları tıp eğitimlerinin ardından girdikleri psikiyatri ihtisasları sürecinde, ruhsal sorunların medikal yöntemler ve psikoterapiler yoluyla tedavisine yoğunlaşan uzun süreli bir eğitimden geçmiş tıp doktorlarıdır. Hastalık teşhis ve tedavisi yetkisi psikiyatri uzmanlarındadır. Klinik psikologlar ise edebiyat fakültelerinden psikoloji lisansı almalarının ardından, doktora düzeyindeki eğitimlerinde psikoterapi eğitimi de görmeleri durumunda psikoterapi yapabilecek düzeye gelebilirler. Hastalık teşhis ve tedavisinde yetki ve yetenekleri bulunmamaktadır. Hangi hastanın/danışanın psikoterapi görmesi gerektiğine psikiyatri uzmanı karar verecek, psikoterapiye karar verilmişse bunu ya kendisi gerçekleştirecek ya da beraber çalıştığı bir klinik psikologdan yardım isteyecektir.

Psikoterapinin Türleri
Etkili bir çok psikoterapi yöntemi bulunmaktadır. Bazı yöntemler kimi sorunlar ve bozuklukların çözümünde daha başarılıdır. Bir çok durumda terapist birden çok yöntemi bir arada kullanabilmektedir.
En sık kullanılan psikoterapi yöntemleri şunlardır:

 • Bilişsel davranışçı terapi sağlıksız ve olumsuz düşüncelerinizi, davranışlarınızı sistemli bir biçimde gözden geçirmenize ve bunların yerine sağlıklı ve olumlu olanlarını koymanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir. En yaygın terapi yöntemlerinden olup, sıklıkla her bir terapi seansında ne yapılacağı önceden belirlenmiştir.
 • Kişiler arası terapi aile fertleriniz, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız gibi diğer kişilerle olan mevcut ilişkilerinize odaklanarak kişiler arası ilişkilerinizi düzeltmenize yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 • Dinamik psikoterapi bilinç dışı düşünce ve davranışlarınıza odaklanarak hedefleriniz doğrultusunda içgörü geliştirmenize yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 • Aile terapisi aile bireylerinin birbileriyle etkileşimlerinin anlaşılmasına, bunlarla ilgili sorunların çözümüne ve sağlıklı iletişime geçilmesine odaklanmaktadır.
 • Grup terapisi benzer ruhsal sorunları olan fertleri bir araya getirerek, uzman bir danışmanın gözetiminde bir tartışma ve etkileşim ortamının oluşturulmasını sağlamaktadır.
 • Evlilik danışmanlığı çiftlerin daha iyi iletişim kurabilmelerine, aralarındaki tabii farklılıkları müzakere edebilmelerine ve sorunlarını daha sağlıklı şekilde çözebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Çift terapisi de denilmektedir.
 • Psikanaliz geçmişten gelen anılarınızın, olayların ve duygularınızın güncel duygu ve davranışlarınıza olan etkilerini araştırmanıza yardımcı olmaktadır.

 

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler