Bipolar Depresyon Tedavisi ve Beyaz Madde Yapısındaki Mikro Değişiklikler

Bipolar Depresyon Tedavisi ve Beyaz Madde Yapısındaki Mikro Değişiklikler

Difüzyon tensör görüntüleme (DTG), beyaz cevher bütünlüğünü tespit etmek için en yaygın kullanılan invaziv olmayan yöntemlerden biridir. DTG ölçümleri, bipolar bozukluğu (BB) olan hastalarda beyaz cevherin mikro yapısında yaygın bir değişiklik olduğunu düşündürmektedir. Tekrarlı uyku yoksunluğu tedavisi (TSD) ve ışık tedavisinin (LT) kronoterapötik kombinasyonu, hastaların yaklaşık %60’ında depresif semptomları akut bir şekilde tersine çevirebilmektedir. Ayrıca hızlı antidepresan yanıtın nörobiyolojik ilişkilerini araştırmak için model bir antidepresan tedavi olarak onaylanmıştır.

Bipolar bozukluğun majör depresif epizodunda olan 44 hasta, bir hafta süreyle kronoterapötiklerle tedavi edilmiş ve BC mikroyapısının DTG ölçümlerindeki değişikliklerin, antidepresan yanıta paralel olup olmadığı test edilmiştir.

Fraksiyonel anizotropinin (FA) miyelinasyon, aksonal yoğunluk, aksonal kalibre ve lif koheransındaki yapısal farklılıklara duyarlı olduğu bilinmektedir. Başlangıç seviyesiyle karşılaştırıldığında, bir haftalık bir takipte, ortalama fraksiyonel anizotropi (FA) ölçümlerinde önemli bir artış gözlemlenmiştir ve buna paralel olarak singulum, korpus kallozum, korona radiata, kortikospinal sistem, iç kapsül, forniks ve unsinat fasikül dahil olmak üzere çeşitli beyaz cevher (BC) yollarının ortalama difüzyon değerinde (MD) önemli bir azalma görülmüştür. Değişim derecesi klinik yanıt ile ilişkili bulunmuştur.

Çalışmanın sonuçları Kronoterapötiklerin bipolar depresyon için birinci basamak tedavide rolünü arttıran kanıtlar sunmaktadır. Ayrıca antidepresan yanıtın nörogörüntülemeye dayalı biyobelirteçlerin belirlenmesinde katkıda bulunuyor.

KAYNAK:
Melloni, E. M. T., Poletti, S., Dallaspezia, S., Bollettini, I., Vai, B., Barbini, B., … Benedetti, F. (2020). Changes of white matter microstructure after successful treatment of bipolar depression. Journal of Affective Disorders. doi:10.1016/j.jad.2020.05.146
https://dergipark.org.tr/en/pub/pgy/issue/26726/281382

KISALTMALAR:
DTG: Difüzyon tensör görüntüleme difüzyonun yöne bağımlı etkilerini ortadan kaldırarak saf difüzyon görüntüsü sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.
TSD: Total sleep deprivation
LT: light therapy