Yaşam Kalitesinin Önemi

Genel anlamıyla yaşam kalitesi refah düzeyi veya refaha erişim kolaylığıdır. Kişinin yaşadığı yer ve kendi kültürüne göre ideal koşullara sahip olmasıdır. Kişinin tatmin olacağı hedefler, beklentiler ve standartlarının içinde bulunduğu koşullar, kültür ve değerlerle uyumlu olması anlamına gelir. Diğer bir deyişle, idealindeki yaşam koşulları ile mevcut koşulları arasında büyük farklar olmaması durumudur.

Yaşam kalitesini ölçerken birden fazla faktör incelenir. Yaşanılan çevrenin sağlıklı ve güvenli olması, gereken hizmetlere ulaşım kolaylığı, fiziksel ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanması (yeme, içme, cinsellik, uyku, barınma, vs.), sağlık durumunun günlük hayatın gerekliliklerine engel olmaması, sosyal desteğin varlığı, huzurlu ve baskısız bir yaşam alanı, hayatı anlamlı bulma, iş yapabilme, üretim ve güvenilir maddi koşullar ve tüm bunlara erişimde bir başkasına muhtaç olunmaması yaşam kalitesini yükselten faktörlerdir.

Yaşam kalitesi farklı nedenlerle düşebilir, örneğin sağlık alanında bir hastalık nedeniyle düşebilir. Psikiyatrik hastalıklarda, yaşam kalitesinin hastalığı öngörmede önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Örneğin, gençlerde, yaşam kalitesinin düşük olmasıyla, kaygı bozukluğu; yaşlılarda yaşam kalitesinin düşük olmasıyla yaygın anksiyete bozukluğu ve agorafobi görülme olasılığının arttığı rapor edilmiştir. Bu hastalıkların ortaya çıkmasıyla yaşam kalitesinin düşmeye devam ettiği, böylece birbirini izleyen bir sürecin oluştuğu gözlenmiştir. Yine yaşam kalitesinin düşük olmasının aynı anda birden fazla hastalığın görülmesinde (örn. Depresyon-kaygı bozukluğu veya kaygı bozukluğu-alkol bağımlılığı) belirleyici faktörlerden biri olduğu anlaşılmaktadır.

Uzun dönemli iyileşme için sadece semptomları azaltmanın yeterli olmadığı fark edildiğinden beri çevresel koşulların iyileştirilmesine önem verilmeye başlanmıştır. Kişinin mevcut yaşamından aldığı tatminin semptomların azalması üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Artık ilaç tedavisinin yanında hastanın yaşamından aldığı tatmini yükseltme amacıyla maddi, fiziksel, duygusal ve sosyal sıkıntıları iyileştirme üzerine destekleyici tedaviler üzerine çalışılmaktadır.

Kliniğimizde hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek hedef olagelmektedir.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler